HELÂKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Helâkî, on altıncı yüzyılda yaşamış bir Bektaşi şairidir. Rumeli, Dobruca'da doğmuştur. Hızrî’nin Cem’ü-ş Şâirân adlı eserinde 36. dörtlükte geçen “Melâlî, Helâkî, Pertevî, Zevkî” mısraından varlığı anlaşılan bir Helâkî vardır fakat bu kişinin aynı Helâkî olup olmadığını söylemek mümkün değildir (TDEA 1981: 206). Lâtifî onun hakkında “On iki imam övgüleriyle dolu, gazelleri çok başarılı idi" ifadesini kullanmıştır. Lâtifî Tezkiresi'nde kayıtlı bir kıtası bulunmaktadır. Güzellere karşı ifrat derecede temayül gösteriyordu. Bir içki meclisinde yakışıklı bir dilber tarafından öldürüldüğü belirtilir (Ergun 1944: 99; Koca 1990: 88). Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. 1. İstanbul: Kenan Matbaası.

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

“Helâkî” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 206.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Hâzin-i huld-i berin Şâh selâmün aleyk 

Sâki-i mâ-i main Şâh selamün aleyk

Medhin içün Mustafa şânına dedi Lâfetâ

Kâşif-i kul inmenâ Şâh selâmün aleyk

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 88. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
2EDÎBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
4RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Doğum YılıGörüntüle
5EDÎBÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
7RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Ölüm YılıGörüntüle
8EDÎBÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
10RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EDÎBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle
14EDÎBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Madde AdıGörüntüle