HEVÂYÎ, Mustafa Hevâyî Efendi

(d. ?/? - ö. 1017/1606)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursalı olan Hevâyî’nin asıl adı Mustafa’dır. Bursa’daki Abdülmü’min Camii’nde hatipti. Sa’dî’nin Bostan ve Gülistan’ını şerh etmiştir (Sungurhan 2009: 435). Bu şerhleri yaparken gerekli yerlerde Şem’î ve Sürûrî’nin yaptığı şerhleri tenkit etmiştir. Mürettep divanının yanında Vâmık u Azrâ, Yûsuf u Züleyhâ Mesnevileri, Telhis-i Ma’de’l-Salavât isminde bir eseri ve Sadrü’ş-Şer’iyye’ye bir hâşiyesi vardır. 1017/1606 yılında vefat eden Hevâyî’nin mezarı Bursa’da Pınarbaşı mezarlığındadır (Bursalı Mehmed Tahir 1338: 488).

Kaynakça

AbdulkadiroğluAbdulkerim (hzl.) (1998). Güldeste-i Riyâz-ı İrfan ve Vefâyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Ankara: Anıl Matbaa ve Cilt Evi.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

M. Şemseddin Sami (1306-16/1889-93). Kâmûsü'l-Alam. C. I-VI. İstanbul.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Niçe bir lâlezârı gözleyelüm

Gülşen-i hüsn-i yârı gözleyelüm

Misk ü anberde yok devâ ışka

Sünbül-i zülf-i yârı gözleyelüm

Dili her dil-rübâya virmeyelüm

Dil-ber-i şîvekârı gözleyelüm

Gelse nâ-geh miyân-ı bezme rakîb

Yâr ile bir kenârı gözleyelüm  

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]. 435.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHÂ, Şeyh Mehmed Bahâeddin Efendid. ? - ö. 1725-26Doğum YeriGörüntüle
2MUÎDÎd. ? - ö. 1586Doğum YeriGörüntüle
3FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YeriGörüntüle
4BAHÂ, Şeyh Mehmed Bahâeddin Efendid. ? - ö. 1725-26Doğum YılıGörüntüle
5MUÎDÎd. ? - ö. 1586Doğum YılıGörüntüle
6FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YılıGörüntüle
7BAHÂ, Şeyh Mehmed Bahâeddin Efendid. ? - ö. 1725-26Ölüm YılıGörüntüle
8MUÎDÎd. ? - ö. 1586Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Ölüm YılıGörüntüle
10BAHÂ, Şeyh Mehmed Bahâeddin Efendid. ? - ö. 1725-26MeslekGörüntüle
11MUÎDÎd. ? - ö. 1586MeslekGörüntüle
12FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762MeslekGörüntüle
13BAHÂ, Şeyh Mehmed Bahâeddin Efendid. ? - ö. 1725-26Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUÎDÎd. ? - ö. 1586Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BAHÂ, Şeyh Mehmed Bahâeddin Efendid. ? - ö. 1725-26Madde AdıGörüntüle
17MUÎDÎd. ? - ö. 1586Madde AdıGörüntüle
18FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Madde AdıGörüntüle