HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed’dir. Hıfzî Mehmed Efendi olarak tanındı. İstanbulludur. Şeyhülislam Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin akrabalarından biriyle evlendi (Erdem 1994: 80). Tuhfe-i Na’ilî’de La‘lî-zâde’nin damadı olarak kayıtlıdır (Kurnaz ve Tatcı 2001: 204). Çocukluğundan itibaren ilim tahsil etti ve dönemin önemli âlimlerinden birinden mülazım olarak Anadolu kalemine dâhil oldu. Daha sonra Pîrî-zâde Mehmed Sâhib Efendi’nin destekleriyle uzun müddet Mahmûd Paşa mahkemesi naipliği yaptı ve Pîrî-zâde'nin şeyhülislamlığı döneminde teftiş işleriyle görevlendirildi. Sicill-i Osmânî'de (Akbayar 1996: 667) kadı olduğu söylenmekle birlikte onun bu görevine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Şaban 1166/Haziran-Temmuz 1753 tarihinde vefat etti. Topkapı dışında La‘lî-zâde dairesinde (Erdem 1994: 80) [İmâm-zâde dairesinde (Kurnaz ve Tatcı 2001: 204)] medfundur.

Kaynaklarda olumlu kişilik özelliklerine sahip olduğu belirtilen Hıfzî Mehmed Efendi’nin şiir ve inşada başarılı olduğu kayıtlıdır. Ancak eseri olup olmadığına dair bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 667.

Derin, Fahri Ç. (hzl.) (1978). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhir-i Ricâl. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 80.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 204.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’âdeddîn Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb. Ankara: KB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yay.

Oğraş, Rıza (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u (İnceleme-Metin). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.09.2014].


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 24.09.2014
Güncelleme Tarihi: 19.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ferit Edgüd. 24 Şubat 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87Doğum YeriGörüntüle
3Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Doğum YeriGörüntüle
4Ferit Edgüd. 24 Şubat 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Doğum YılıGörüntüle
7Ferit Edgüd. 24 Şubat 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
8SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87MeslekGörüntüle
9Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944MeslekGörüntüle
10Ferit Edgüd. 24 Şubat 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ferit Edgüd. 24 Şubat 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87Madde AdıGörüntüle
15Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Madde AdıGörüntüle