HİKMETÎ

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Döneminin İşkodra vilayetinin Akçahisar kasabasındandır. Dervişlerdendir. Bu sebeple Derviş Hikmetî olarak tanındı. Akçahisarlı derviş Şemimî'ye hizmet etti. Akçahisar kasabasındaki Şemsî Efendi zaviyesine zaviyedar oldu. Bir müddet sonra İşkodra'ya gitti ve İşkodralı Hanedanına eserlerini takdim etti. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Kanunî Sultan Süleyman'ın "Hây u hûydan fâriğ ol âlemde insânlık budur/Pendini gûş eyle gel mûrun Süleymânlık budur" matlalı gazeline nazire yazan altı İşkodralı şair arasındadır. Hikmetî'nin gazelinin matlası budur: "Mâsivâdan geç dilâ dünyâda insanlık budur / Kesreti terk eyle mahzâ ehl-i irfânlık budur"

Kaynakça

Karateke, Hakan (1995). Ali Emîrî, İşkodra Şairleri. İstanbul: Enderun Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâlık-i kevn ü mekân Bârî Hudâ'nın aşkına

Pâdişâh-ı enbiyâ ol Mustafâ'nın aşkına

Ömr ü iclâlin ziyâd etsin cenâb-ı müsteân

Sen muhibb-i evliyâsın Murtezâ'nın aşkına

Şâh Hasan ile Hüseyn olsun mu'înim her nefes

Lutf edip ben bendeye Zeynü'l-abâ'nın aşkına

Ol Muhammed Bâkır u Cafer imâm-ı şer ü dîn

Musâ-i Kâzım Alî Mûsâ Rızâ'nın aşkına

Ey velî-i nimetim ihsânını efzûn kıl

Şâh Tâkî ile Nakî nûr-ı Hudâ'nın aşkına

Şâh Hasan el-Askerî olsun nigehbânın müdâm

Bir söyünmez şem kıl mîr-i livânın aşkına

(Karateke, Hakan (1995). Ali Emîrî, İşkodra Şairleri. İstanbul: Enderun Yay. 128-29.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
2ÂCİZÎ, Süleymand. ? - ö. 1738/1747Doğum YeriGörüntüle
3HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
4HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
5ÂCİZÎ, Süleymand. ? - ö. 1738/1747Doğum YılıGörüntüle
6HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
7HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
8ÂCİZÎ, Süleymand. ? - ö. 1738/1747Ölüm YılıGörüntüle
9HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
10HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂCİZÎ, Süleymand. ? - ö. 1738/1747Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
14ÂCİZÎ, Süleymand. ? - ö. 1738/1747Madde AdıGörüntüle
15HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Madde AdıGörüntüle