HİKMETÎ

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Döneminin İşkodra vilayetinin Akçahisar kasabasındandır. Dervişlerdendir. Bu sebeple Derviş Hikmetî olarak tanındı. Akçahisarlı derviş Şemimî'ye hizmet etti. Akçahisar kasabasındaki Şemsî Efendi zaviyesine zaviyedar oldu. Bir müddet sonra İşkodra'ya gitti ve İşkodralı Hanedanına eserlerini takdim etti. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Kanunî Sultan Süleyman'ın "Hây u hûydan fâriğ ol âlemde insânlık budur/Pendini gûş eyle gel mûrun Süleymânlık budur" matlalı gazeline nazire yazan altı İşkodralı şair arasındadır. Hikmetî'nin gazelinin matlası budur: "Mâsivâdan geç dilâ dünyâda insanlık budur / Kesreti terk eyle mahzâ ehl-i irfânlık budur"

Kaynakça

Karateke, Hakan (1995). Ali Emîrî, İşkodra Şairleri. İstanbul: Enderun Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâlık-i kevn ü mekân Bârî Hudâ'nın aşkına

Pâdişâh-ı enbiyâ ol Mustafâ'nın aşkına

Ömr ü iclâlin ziyâd etsin cenâb-ı müsteân

Sen muhibb-i evliyâsın Murtezâ'nın aşkına

Şâh Hasan ile Hüseyn olsun mu'înim her nefes

Lutf edip ben bendeye Zeynü'l-abâ'nın aşkına

Ol Muhammed Bâkır u Cafer imâm-ı şer ü dîn

Musâ-i Kâzım Alî Mûsâ Rızâ'nın aşkına

Ey velî-i nimetim ihsânını efzûn kıl

Şâh Tâkî ile Nakî nûr-ı Hudâ'nın aşkına

Şâh Hasan el-Askerî olsun nigehbânın müdâm

Bir söyünmez şem kıl mîr-i livânın aşkına

(Karateke, Hakan (1995). Ali Emîrî, İşkodra Şairleri. İstanbul: Enderun Yay. 128-29.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Doğum YeriGörüntüle
2HÂTEMÎ, Haydard. ? - ö. 1809-10Doğum YeriGörüntüle
3HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
4HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Doğum YılıGörüntüle
5HÂTEMÎ, Haydard. ? - ö. 1809-10Doğum YılıGörüntüle
6HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
7HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Ölüm YılıGörüntüle
8HÂTEMÎ, Haydard. ? - ö. 1809-10Ölüm YılıGörüntüle
9HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
10HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂTEMÎ, Haydard. ? - ö. 1809-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Madde AdıGörüntüle
14HÂTEMÎ, Haydard. ? - ö. 1809-10Madde AdıGörüntüle
15HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Madde AdıGörüntüle