HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralı

(d. 1189/1775 - ö. 1249/1833)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1189/1775 senesinde İşkodra'ya bağlı Akçahisar'da doğdu. Asıl adı Şa'bân Hulûsî Bey'dir. Şiirlerinde Hulûsî mahlasını kullandı. O bölgede tanınan Toptan-zâde ailesindendir. Mîrmîrân rütbeli Toptan-zâde Mustafa Paşa'nın oğludur. Mustafa Paşa'nın babası Akçahisar kalesinin muhafızı Âdem Ağa, onun babası İbrâhim Ağa, onun da babası Ali Bey'dir. Amcası Mîrimîrândan Kaplan Paşa'dır. Öğrenimini memleketinde tamamladı. Resmi görev almadı, babasından intikal eden çiftliklerin geliriyle refah içinde yaşadı. 1249/1833 senesinde memleketinde vefat etti ve oraya defnedildi.

İbnü'l-Emin'e göre Hulûsî, güzel ahlak sahibi bir zattır. İyi derecede bir şairdir, Farsça şiirleri de vardır. İşkodra ve Tiran şairleriyle karşılıklı şiirler söyler, İstanbul şairlerine de nazireler yazardı (İnal 1988: 658). Şiirine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Karateke, Hakan T. (hzl.) (1995). İşkodra Şairleri. İstanbul: Enderun Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşık olsa vâsıl-ı dilber hem ağlar hem güler

Mevsim-i hicrânı zikr eyler hem ağlar hem güler

 

Zevk u şevkin geçdiğin fikr etmemek kâbil değil

Olsa da insân şeh-i kişver hem ağlar hem güler

 

Ebr içinde mihr olur gâhî ayân gâhî nihân

Nev-bahâr-ı gülsitân-perver hem ağlar hem güler

 

Tev'em olmuş sûruna kahbe cihânın mâtemi

Duhterin tezvîc eden mâder hem ağlar hem güler

 

Gâh handân gâh olurlar şebnem-i eşke karîn

Anladım gülşende de güller hem ağlar hem güler

 

Bu Hulûsî'nin gelir idbâr-ı hüsnün fikrine

Vechine bakdıkça ey dilber hem ağlar hem güler

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay. 658.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİKMETÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Doğum YeriGörüntüle
3HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
4FİRÂKÎ, Mustafad. 1775 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÂLİM, Mehmedd. 1775/76? - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
6SIDKÎ, Sânîd. 1768 - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
7MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
8BEHCET, Ser-etibba Mustafa Behcet Efendid. 1774-75 - ö. 1833-34Ölüm YılıGörüntüle
9LEBÎB, İbrâhim Lebîbd. 1839 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HAYÂLÎ, Mehmed Hayâlî Efendid. 1850 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VÂFÎ, Osman Vâfî Efendid. 1834-35 - ö. 1890-91Madde AdıGörüntüle
13YÛSUFÎ, Yûsuf Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14ZİHNÎ, Mehmed Nedretd. 1835 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle