HİLMÎ, Ahmed Hilmî

(d. ?/? - ö. 1239/1824)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Hilmî, mahlası Hilmî'dir. Dedesi meşhur şeyhlerden Şeyh Salman, babası Akbaba Mehmed’dir (Güzelbey 1961: 130). 1240/1824 yılında vefat etmiştir.

El yazma Dîvân'ı komşularından birisi tarafından okunmak üzere alınmış fakat bir daha iade edilmemiştir (Güzelbey 1988: 283). Şu an için bir gazeli mevcuttur.

Kaynakça

Güzelbey, Cemil Cahit (1961). “Şıh Salman”. Gaziantep Kültür Dergisi (4): 130.

Güzelbey, Cemil Cahit (1988). Gaziantep Büyükleri ve Gaziantep Meşahirine Ek. Ankara: Ajans-Türk.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ziyâ tutdu cihânı şems-i vech-i nûr-ı tâbından

Göründü hûb yüzün mâhı tulû‘ etdi nikâbından

Seni Hak ber-güzîde kıldı mânend yok sana aslâ

Ki âcizdir velîler hep dilâ kendi günâhından

Yarın rûz-ı kıyâmetde kalır âciz kamu insân

Sevâb-ı deftere himmet umarız zât-i pâkinden

Zikr-i Hak ile tesbîhi degişdim aşka ey sûfî

Verip zikrini alıp aşkı kim anın sevâbından

İdip ol parmagının suyu [bu] âb-teşneyi sîr-âb

Nice türâb olanlar içdiler âb-ı zülâlinden

Senin şânına levlâk dendi Hak emriyle ol demde

Bu dört harf oldu ismin hem fedâ etdi kitâbından

Ne denlü cürm ü isyânı olursa Hilmî'nin yâ Rab

Kabûl-i af rehâ(?) anı halâs et nâr azâbından

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 136.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEHCETÎ, Hasan Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂLEDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
4BEHCETÎ, Hasan Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂLEDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7BEHCETÎ, Hasan Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLEDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10BEHCETÎ, Hasan Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂLEDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BEHCETÎ, Hasan Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HÂLEDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle