HULUSî, Cerrah Kasım Paşa-zâde Zâhid Ahmed Hulûsî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cerrah Kasım Paşa-zâde Zâhid Ahmed Hulûsî Bey. Asıl adı Ahmed olup vezir Cerrah Kasım Paşa'nın oğludur. İstanbulludur. Enderuna girdi. Sultan IV. Mehmed (saltanatı: 1648-1687) devri şairlerindendir.

Şiirlerinde Hulûsî mahlasını kullandı. Sâlim'e göre, vaktinin çoğunu meşayihle geçirmekten hoşlanan biri idi. Bu sebeple şiirleri sufiyâne idi. Şiirinden örnek verilen beyitler de şairin bu yönüne işaret eder. (İnce 2005: 301)

Kaynakça

Arslan Mehmet (hzl.)(2010). Tayyar-zâde Atâ. Osmanlı Saray Tarihi-Tarih-i Enderun- İstanbul: Kitabevi Yay. 376.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.256.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.06.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cenâbın reh-ber-i aşk-ı Hudâdır ya resûlallah

Cihâna talatın mahz-ı ziyâdır ya resûlallah

 

Hulûsî cânını bin şerm ile kurbâna arz itdi

Yolunda olsa bin cânı fedâdır ya resûlallah

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 301)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Doğum YeriGörüntüle
2AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Doğum YeriGörüntüle
3PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
4NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Doğum YılıGörüntüle
5AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Doğum YılıGörüntüle
6PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
7NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Ölüm YılıGörüntüle
8AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Ölüm YılıGörüntüle
9PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Ölüm YılıGörüntüle
10NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52MeslekGörüntüle
11AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37MeslekGörüntüle
12PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837MeslekGörüntüle
13NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Madde AdıGörüntüle
17AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Madde AdıGörüntüle
18PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Madde AdıGörüntüle