ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMED

(d. ?/? - ö. 1078/1667-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 17. asırda yetişmiş şair-tabiplerdendir. İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Şifâî hakkında bilgilerimiz pek azdır. Müderris ve mülazım olmuştur. Tıb âleminde zamanın Calinus’u, devrinin Hipokrat’ı olduğu bildirilen (Çapan, 2005: 163) Mehmed Çelebi, Manisa Muradiye Hastahanesi Başhekimi iken (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: C. 3. 151; Kurnaz 2001:489) 1078/1667-68 yılında vefat etmiştir (Çapan 2005: 310).

Bu şöhretli hekim, aynı zamanda şairdi. Şiirlerinde Şifâî mahlâsını kullanmış olup tezkirelerde yalnızca bir beytine rastlanmıştır. Bu beyti Bahariyye kasidesindendir (Zavotçu 2009: 269).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl. ) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzelâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. 3 C. İstanbul: Çağrı Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.12.2013
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Servin cünûnu var diyü tahrîk edüp sabâ

Zencîr ile ayagını bend etdi cûybâr 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 310).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CİHANGÎR, III. Mustafad. 1717 - ö. 1774Doğum YeriGörüntüle
2ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Doğum YeriGörüntüle
3TURGUT ABDAL/TURGUT BABA/KAZIM OĞLU TURGUT, Turgut Kocad. 1921 - ö. 15.10.1997Doğum YeriGörüntüle
4CİHANGÎR, III. Mustafad. 1717 - ö. 1774Doğum YılıGörüntüle
5ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Doğum YılıGörüntüle
6TURGUT ABDAL/TURGUT BABA/KAZIM OĞLU TURGUT, Turgut Kocad. 1921 - ö. 15.10.1997Doğum YılıGörüntüle
7CİHANGÎR, III. Mustafad. 1717 - ö. 1774Ölüm YılıGörüntüle
8ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Ölüm YılıGörüntüle
9TURGUT ABDAL/TURGUT BABA/KAZIM OĞLU TURGUT, Turgut Kocad. 1921 - ö. 15.10.1997Ölüm YılıGörüntüle
10CİHANGÎR, III. Mustafad. 1717 - ö. 1774MeslekGörüntüle
11ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760MeslekGörüntüle
12TURGUT ABDAL/TURGUT BABA/KAZIM OĞLU TURGUT, Turgut Kocad. 1921 - ö. 15.10.1997MeslekGörüntüle
13CİHANGÎR, III. Mustafad. 1717 - ö. 1774Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TURGUT ABDAL/TURGUT BABA/KAZIM OĞLU TURGUT, Turgut Kocad. 1921 - ö. 15.10.1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CİHANGÎR, III. Mustafad. 1717 - ö. 1774Madde AdıGörüntüle
17ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Madde AdıGörüntüle
18TURGUT ABDAL/TURGUT BABA/KAZIM OĞLU TURGUT, Turgut Kocad. 1921 - ö. 15.10.1997Madde AdıGörüntüle