HULÛSÎ, Hulûsî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hulûsî, 17. yüzyıl divan şairlerinden olup Edirne'de dünyaya gelmiştir. Ba­bası meyve satmakla geçinen bir kişi imiş. Sanata ve özellikle şiire olan yeteneği genç yaşta dikkati çekmiş bu nedenle de daha çocukluğunda Edirne Sarayı'na alınmıştır. Daha sonra şairin İstanbul sarayına nakledildiği ve orada yetiştiği anlaşılmaktadır. Öğrenimini burada tamamlayan şair Hulusî, padişahın özel görevlilerinden olmuş ve sultan musahipliğine kadar yükselmiştir.

Sultan IV. Murad'ın 1050/l640-41'de Üsküdar'da yaptırdığı yeni köşke tarih manzumesi söylemiş ve meşhur olmuştur. Dolayısıyla bu manzumeyi söylediği 1050/1640'lı yıllarında sağ olduğu anlaşılmaktadır. Hulusî'nin ölüm tarihi kesin olarak belli değildir. (Hıbrî 1996: 128; Peremeci 2011: 251; İpekten vd. 1988: 214-15)

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kazancıgil, Ratip (1996). Hibrî, Abdurrahman Enisü’l-Müsâmirîn. Edirne Tarihi. Edirne. Türk Kütüphaneciler Derneği.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.01.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh 

Habbezâ kasr-ı letâfet-hasr ü zîbâ-tarh kim

Mislini görmüş degül çeşm-i sipihr-i pür-hıyel

 

Böyle bir kasr-ı dil-ârâda revâdur eylese

Rûz u şeb zevk ü safâ zıll-i Hudâ-yı lem-yezel

 

Hazret-i Sultân Murâd-ı nâmver kim şimdi halk

Darb-ı şemşîr-i cihân-gîrin eder darb-ı mesel

 

Ey Hulûsî hâsılı ol kasr-ı cennet gayreti

Çünkü teşrîf itdi ol şâhenşeh-i âlî-mahal

 

Sâkinân-ı âlem-i kudsî o dem târîhini

Didiler şâhâ mübârek ola kasr-ı bî-bedel

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 251.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Doğum YeriGörüntüle
3SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Doğum YeriGörüntüle
4RÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Doğum YılıGörüntüle
6SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Doğum YılıGörüntüle
7RÂHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Ölüm YılıGörüntüle
9SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Ölüm YılıGörüntüle
10RÂHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18MeslekGörüntüle
12SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70MeslekGörüntüle
13RÂHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
18SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Madde AdıGörüntüle