HÜSEYİN ÇELEBİ-ZÂDE, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 970/1562)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbullu olan şair danişmend zümresindendir. Kınalı-zâde Hasan Çelebi, çektiği aşk ıstırabına dayanamayıp Mısır’a seyahate çıktığını, oradan Mısır valisi İskender Paşa’nın oğlu Derviş Bey ile Kudüs’e geçtiğini ve 970/1562 yılında burada vefat ettiğini söyler (Sungurhan 2009: 115). İnşâ konusunda mahir, ta’lik yazıda da döneminin en iyisiydi. İlmî birikimi konusunda akranları arasında eşi yoktu. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilirdi ve bu dillerde şiirleri vardı (Kılıç 2010: 324, Solmaz 2009: 100).

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

M. Şemseddin Sami (1306-16/1889-93). Kâmûsü'l-Alam. C. I-VI. İstanbul.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş- Şu’arâhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 16.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Zi hûn-âb-ı ciger pür-hûn dâmeni dârem

Be-sîne çâk-hâ ez dest-i gül pîrâhenî dârem

***

Her belâ k'âyed ez ân kâmet-i bâlâ âyed

Çi tevân kerd belâyî ki zi bâlâ âyed

***

Refte ez cây-ı hod ez destet dil-i bî-hâsılem

Dest nih ber sîne-i çâkem be-dest âver dilem

***

Bes ki her şeb tâ seher der-çeşm-i bîdârem tuyî

Subh çün tâli' şeved hurşîd pendârem tuyî

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 324.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Doğum YeriGörüntüle
2VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
3Ayşe Kulind. 7 Eylül 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Doğum YılıGörüntüle
5VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6Ayşe Kulind. 7 Eylül 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
9Ayşe Kulind. 7 Eylül 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996MeslekGörüntüle
11VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902MeslekGörüntüle
12Ayşe Kulind. 7 Eylül 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ayşe Kulind. 7 Eylül 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Madde AdıGörüntüle
17VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
18Ayşe Kulind. 7 Eylül 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle