HÜSEYİN, Şeyh Seyyid Hüseyin Efendi

(d. ?/? - ö. 1119/1707-08)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Hüseyin Seyyid Efendi. Mardinlidir. Seyyittir ve meşayihtendir. Gençliğinde Mardin’den Diyarbakır’a geldi. Orada bilgi ve hünerini artırdı ve oraya yerleşti. Diyarbakır halkı tarafından saygı ve sevgi gösterildi. Evlenmedi. 1119/1707-08'de Diyarbakır’da vefat etmiştir. (Arslan 1994: 91) Hâlden anlayan, cazibeli bir şeyh olmasının yanında, Diyarbakır şairleri ile karşılıklı şiir söylemiş, sohbet etmiştir. Şiiri tasavvufâne, mazmun dolu ve ustaca olup mahlassızdır (Arslan 1994: 91).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Ali Emiri. Esami-i Şuara-yı Amid. Millet Kütüphanesi. nu: 382. vr. 12a-b.

 

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.07.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nâz ile namâz ey büt-i tannâz kılarsun

Kurbânum olam Tanrı’ya hem nâz kılarsun

 

Bu hüsn-i cihân-sûzı ki virmiş sana ol Hak

El-hak sen ana nâzı henûz az kılarsun

 

Âl ile lebün sırrını duymak diler ey meh

Yok yire niçün bâdeyi hem-râz kılarsun

 

Her 'işvene her şîvene yok sözümüz ammâ

Dûz-dîde nigâhı katı mümtâz kılursun

 

Bismil-şude nahcîr-i tegâfül dil-i 'uşşâk

Bîhûde nigâhun ana şeh-bâz kılarsun

 

Bu hüsn ile gülşende hırâm eylesen ey dost

Sen fâhteyi bülbüle dem-sâz kılarsun

***

 

'Andelîbim kafes nedür bilmem

Gonceden mültemes nedür bilmem

 

Pey-rev-i kârbân-ı hicrânam

Nâlehâ-hâ-yı ceres nedür bilmem

 

Tîregî-yâb olmaz âyînem

Müdde'â-yı nefes nedür bilmem

 

Der-bagal şîşe mest-i bîbâkem

Şeb-i hûn-ı ases nedür bilmem

 

Şehr-i Amîd’de bî-kesem gerçi

Minnet Allah’a kes nedür bilmem

(Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık. 91)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Abdülgaffur Işıkd. 01 Ekim 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Aydın Özakınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Abdülgaffur Işıkd. 01 Ekim 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Aydın Özakınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Abdülgaffur Işıkd. 01 Ekim 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Aydın Özakınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Abdülgaffur Işıkd. 01 Ekim 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Aydın Özakınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Halime Torosd. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Abdülgaffur Işıkd. 01 Ekim 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Aydın Özakınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle