HÜSNÎ, Hüseyin Hüsnî

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Siroz’un Cuma kasabası ahalisinden ve Nakşibendî tarikatı saliklerindendir. Dîvân'ının tertibine bakılırsa Sultan Abdülmecîd devrinde yaşamıştır. Fakat memleketinde mi yoksa başka bir yerde mi yaşadığı bilinmemektedir.

Dîvân'ını 1263/1846-47’de tertip etti. Üç kaside, besmeleye dair elli dört ve alfabe harflerini tarif eden seksen yedi beyitlik iki manzume ile diğer birkaç manzume ve 335 gazelden oluşur. Şiirleri genellikle tasavvufîdir. Manzumeleri başarılı değildir.

Kaynakça

Özgül, Kayahan (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl İnal, Son Asır Türk Şâirleri. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.01.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşık-ı vuslat olan şöhret ü şânı aramaz

Vuslata tâlib olan hûr-ı cinânı aramaz

Geçmişi kor gelecek kaydına düşmez ârif

Ân-ı dâimde döner devr-i zamânı aramaz

İki âlem hevesin terk ider erbâb-ı kemâl

Mesken-i aşka göçer gayrı mekân aramaz

Ehl-i dil mûr ise de mülk-i Süleymân’a erer

Mülk-i bâkî dileyen fânî cihânı aramaz

Bülbül-i aşk olana verd-i meânî açılır

Subh-dem eyledigi âh u figânı aramaz

Cân atar şem’-i cemâle göricek âşıklar

Râh-ı dildâre giden baş ile cânı aramaz

“Men aref” dersi nedir ârif olan fehm eyler

İlm-i Hakk’ı okuyan sarf ü meânî aramaz

Kâmilin gönlüne gir kim eresin maksûda

Yol eri yoldaş arar yolda kalanı aramaz

Hüsniyâ aşk ile azmeyledi cânân iline

Aldı ahbâbını ol ehl-i gümânı aramaz

(Özgül, Kayahan (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl İnal, Son Asır Türk Şâirleri. Ankara: AKM Yay. 977-78.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEHÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Doğum YeriGörüntüle
3ÂSAFÎd. ? - ö. 1604Doğum YeriGörüntüle
4SEHÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Doğum YılıGörüntüle
6ÂSAFÎd. ? - ö. 1604Doğum YılıGörüntüle
7SEHÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSAFÎd. ? - ö. 1604Ölüm YılıGörüntüle
10SEHÂYÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689MeslekGörüntüle
12ÂSAFÎd. ? - ö. 1604MeslekGörüntüle
13SEHÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSAFÎd. ? - ö. 1604Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEHÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Madde AdıGörüntüle
18ÂSAFÎd. ? - ö. 1604Madde AdıGörüntüle