HÜSNÎ, Hüseyin Hüsnî

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Siroz’un Cuma kasabası ahalisinden ve Nakşibendî tarikatı saliklerindendir. Dîvân'ının tertibine bakılırsa Sultan Abdülmecîd devrinde yaşamıştır. Fakat memleketinde mi yoksa başka bir yerde mi yaşadığı bilinmemektedir.

Dîvân'ını 1263/1846-47’de tertip etti. Üç kaside, besmeleye dair elli dört ve alfabe harflerini tarif eden seksen yedi beyitlik iki manzume ile diğer birkaç manzume ve 335 gazelden oluşur. Şiirleri genellikle tasavvufîdir. Manzumeleri başarılı değildir.

Kaynakça

Özgül, Kayahan (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl İnal, Son Asır Türk Şâirleri. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.01.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşık-ı vuslat olan şöhret ü şânı aramaz

Vuslata tâlib olan hûr-ı cinânı aramaz

Geçmişi kor gelecek kaydına düşmez ârif

Ân-ı dâimde döner devr-i zamânı aramaz

İki âlem hevesin terk ider erbâb-ı kemâl

Mesken-i aşka göçer gayrı mekân aramaz

Ehl-i dil mûr ise de mülk-i Süleymân’a erer

Mülk-i bâkî dileyen fânî cihânı aramaz

Bülbül-i aşk olana verd-i meânî açılır

Subh-dem eyledigi âh u figânı aramaz

Cân atar şem’-i cemâle göricek âşıklar

Râh-ı dildâre giden baş ile cânı aramaz

“Men aref” dersi nedir ârif olan fehm eyler

İlm-i Hakk’ı okuyan sarf ü meânî aramaz

Kâmilin gönlüne gir kim eresin maksûda

Yol eri yoldaş arar yolda kalanı aramaz

Hüsniyâ aşk ile azmeyledi cânân iline

Aldı ahbâbını ol ehl-i gümânı aramaz

(Özgül, Kayahan (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl İnal, Son Asır Türk Şâirleri. Ankara: AKM Yay. 977-78.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
2HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Doğum YılıGörüntüle
5HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Ölüm YılıGörüntüle
8HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647MeslekGörüntüle
11HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraMeslekGörüntüle
12MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Madde AdıGörüntüle
17HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraMadde AdıGörüntüle
18MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle