MAKÂMÎ, Makâmî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Serez'de doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra yeteneğinden dolayı sarayda görevlendirildi. Hazineden maaş bağlanarak hatiplik görevinden vazgeçirildi. Sarayda Sultân Ahmed’e imam oldu. Bu vesileyle sarayın iç oğlanlarına hoca olup onlara ders verdi. İbrahim Paşa ve İskender Çelebi'nin çocuklarına Kuran-ı Kerim ve musiki öğretti. Yavuz Sultân Selîm'in doğu seferine katıldı ve bu sefer sırasında öldü. Makamlar konusundaki eşsiz bilgisiyle tanındı. Pekçok eser besteledi. Makamî mahlasını alışı da musikiye olan ilgisiyledir.

 

 

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt Behişt. Ankara: Akçağ Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. 

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Âhumla cihân halkını bîmâr ideyin mi

Nâlemle seg-i kûyunı âzâr ideyin mi

Dilberlerle mey almaga mey-hânecilerden

Câmide hatîbüm diyüben âr ideyin mi

Meşhûr-ı cihân olmaga rindân arasında

Bir tâze gazel gün gibi izhâr ideyin mi

(İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt Behişt. Ankara: Akçağ Yay. 195.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEDÎHÎ, Mustafa Medîhî Çelebid. ? - ö. III. Murad devri (1574-1595)Doğum YeriGörüntüle
2NİYÂZÎ, Niyâzî Çelebi, Niyâzî-i Sirozîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED EFENDİ (HİNDÎ)d. ? - ö. 1733-34MeslekGörüntüle
5AZÎZ, Kilârî Azîz Efendid. ? - ö. 1727-28MeslekGörüntüle
6KURBÎ, Kassam-zâde Mehmed Kurbî Efendid. ? - ö. 1756-57MeslekGörüntüle
7PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8NÜVÎDÎ, Yusuf Nüvîdî Efendid. ? - ö. 1608Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Alid. 1520 - ö. 1572Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10NECÂTÎd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
11HAYDERÎ, Haydard. 1866 - ö. 1923Madde AdıGörüntüle
12SÎRET/SA’ÎD, Şerîf Paşa-zâde Sa’îd Sîret Beyd. ? - ö. 1830Madde AdıGörüntüle