MAKÂMÎ, Makâmî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Serez'de doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra yeteneğinden dolayı sarayda görevlendirildi. Hazineden maaş bağlanarak hatiplik görevinden vazgeçirildi. Sarayda Sultân Ahmed’e imam oldu. Bu vesileyle sarayın iç oğlanlarına hoca olup onlara ders verdi. İbrahim Paşa ve İskender Çelebi'nin çocuklarına Kuran-ı Kerim ve musiki öğretti. Yavuz Sultân Selîm'in doğu seferine katıldı ve bu sefer sırasında öldü. Makamlar konusundaki eşsiz bilgisiyle tanındı. Pekçok eser besteledi. Makamî mahlasını alışı da musikiye olan ilgisiyledir.

 

 

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt Behişt. Ankara: Akçağ Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. 

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Âhumla cihân halkını bîmâr ideyin mi

Nâlemle seg-i kûyunı âzâr ideyin mi

Dilberlerle mey almaga mey-hânecilerden

Câmide hatîbüm diyüben âr ideyin mi

Meşhûr-ı cihân olmaga rindân arasında

Bir tâze gazel gün gibi izhâr ideyin mi

(İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt Behişt. Ankara: Akçağ Yay. 195.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHLİS, Yûsuf Muhlis Paşad. 1783 - ö. 1843Doğum YeriGörüntüle
2HASAN, Mu‘îd Hasan Çelebid. ? - ö. 1615-16Doğum YeriGörüntüle
3HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543MeslekGörüntüle
5HÂFIZ/İBÂDÎ, Enderunlu İbâdî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
6Hidâyetî, Şeyh Osman Efendid. ? - ö. 1657MeslekGörüntüle
7BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8HİLÂLÎ, Mahmud Çelebid. ? - ö. 1572/1574Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9SİHRÎ, Mehmed Sihrî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle
11ŞUÂÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle