HÜSNÎ, Hüsnî Efendi

(d. ?/? - ö. 1300/1883)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Ahmed Hüsnî’dir. Şiirlerimde Hüsnî mahlasını kullanmıştır. Hoca Mehmed Münîb Efendi‘nin torunu, Mustafa Rif'at‘ın oğludur. Bayram-zâdelerdendir (Bülbülzade 1996: 13). Hüsnî Efendi Trablusşam defter­darlığında bulunmuş burada zehirlenerek ölmüştür. Şer’i mahkeme sicillerde kayıtlı 15 Zilhicce 1299/1883 tarihli veraset belgesi ölüm yerinin Trablusgarb olduğunu doğrulamak­tadır (Güzelbey 1977).

1291/1874'te İstanbul'da basılmış olan Hâb-ı Hayâl isimli 29 bölümden oluşan 924 beyitlik bir risalesi vardır. Antepli şairlerin şiirlerinin bulunduğu cönk ve mecmularda şiirleri mevcuttur. Aynı dönemde yaşayan Hasırcı-zâde Hafız Mehmed Ağa’dan etkilendiği şiirlerinden anlaşılmaktadır (Yener 1934: 58).

Kaynakça

Güzelbey, Cemil Cahit (1977). “Bülbülzâde Hacı Abdullah Edip Bayram ve Bayram Soyundan Gelenler”. Gaziantep Sabah Gazetesi. 28, 29, 30 Mart, 1-7 Nisan.

Müderris BüIbülzâde Hacı Abdullah Edip Bayram (1996). Gaziantep: Sehitkamil Belediyesi Kültür Yay.

Hüsnî Efendi (1874). Hâb-ı Hayâl. İstanbul: İstanbul Mektebi Sanayi Matbaası.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 25.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâk-ı pây-ı yâre arz et mâcerâ-yı hasreti

Sûz-ı gamdan kıl haberdâr ey sabâ ol âfeti

Seyl-i eşkim hâk-i râh-ı dehri berbâd eyledi

Etmedi itfâ onu nâr-ı harîk-i firkati

Meyl-i istikbâr edersen ber-hevâ-yı hâk olur

Âb u tâbı âteş-i seyyâlenin hâsiyyeti

Nehr-i vaslı sûz-ı dil intâc eder bâd ü gile

Gör çınarı rûzgâra gösterir bu ibreti

Hüsniyâ tahsîn için dîger bedâyî istemez

Cem-i ezdâd-ı anâsırdır bu tarhın san‘atı

İhtilâs-ı nakş-ı feyz etdim Hasırcızâdeden

Yok iken endîşemin bir sâde nazma kudreti

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 163.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÜHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÂ'İZ, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Doğum YeriGörüntüle
4ZÜHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FÂ'İZ, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
7ZÜHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ'İZ, Mehmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Ölüm YılıGörüntüle
10ZÜHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FÂ'İZ, Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZÜHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FÂ'İZ, Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Madde AdıGörüntüle