HUSREV, Mehmed Husrev Efendi

(d. ?/? - ö. ?/18-19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adana’da doğdu. Asıl adı Mehmed Hüsrev Efendi’dir. İstanbul’a geldi. Hâlet Efendi’ye sonra da bazı vezirlere divan kâtipliği yaptı. Bir süre sonra memleketine döndü ve orada vefat etti.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Keskin, Mustafa, Öztürk Ayhan, Tosun Ramazan (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Husrev”. C. 5. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâk-i kademim sâye-i zülfünde yerim var

Üftâdeyim ammâ o kadar bâl u perim var

Âşıklar amân sana ne cânlar virecekdir

Âgûşa gel ey tıfl-ı cefâ bak nelerim var

İşte yolumuz mahkeme-i rûz-ı cezâdır

Ben gönlümü bir gayriye virmem hazerim var

Derdim çekemez kudreti yokdur dimiş ol mâh

Hakkâ ki güzel söylemiş ammâ kederim var

Dün gice senin ağzını pek çok aramışlar

Hüsrev hele dîvâne dimişler haberim var

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 82.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Aycıd. 03 Mayıs 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Vefa Enverd. 27 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSMAİL FAİKd. ? - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Aycıd. 03 Mayıs 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Vefa Enverd. 27 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İSMAİL FAİKd. ? - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Aycıd. 03 Mayıs 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Vefa Enverd. 27 Eylül 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İSMAİL FAİKd. ? - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Aycıd. 03 Mayıs 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Vefa Enverd. 27 Eylül 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İSMAİL FAİKd. ? - ö. 1913MeslekGörüntüle
13Mehmet Aycıd. 03 Mayıs 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Vefa Enverd. 27 Eylül 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSMAİL FAİKd. ? - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Aycıd. 03 Mayıs 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Vefa Enverd. 27 Eylül 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İSMAİL FAİKd. ? - ö. 1913Madde AdıGörüntüle