HUSREV, Mehmed Husrev Efendi

(d. ?/? - ö. ?/18-19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adana’da doğdu. Asıl adı Mehmed Hüsrev Efendi’dir. İstanbul’a geldi. Hâlet Efendi’ye sonra da bazı vezirlere divan kâtipliği yaptı. Bir süre sonra memleketine döndü ve orada vefat etti.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Keskin, Mustafa, Öztürk Ayhan, Tosun Ramazan (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Husrev”. C. 5. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâk-i kademim sâye-i zülfünde yerim var

Üftâdeyim ammâ o kadar bâl u perim var

Âşıklar amân sana ne cânlar virecekdir

Âgûşa gel ey tıfl-ı cefâ bak nelerim var

İşte yolumuz mahkeme-i rûz-ı cezâdır

Ben gönlümü bir gayriye virmem hazerim var

Derdim çekemez kudreti yokdur dimiş ol mâh

Hakkâ ki güzel söylemiş ammâ kederim var

Dün gice senin ağzını pek çok aramışlar

Hüsrev hele dîvâne dimişler haberim var

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 82.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İbrahim Oluklud. 25 Kasım 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Muzaffer İzgüd. 29 Ekim 1933 - ö. 26 Ağustos 2017Doğum YeriGörüntüle
3Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İbrahim Oluklud. 25 Kasım 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Muzaffer İzgüd. 29 Ekim 1933 - ö. 26 Ağustos 2017Doğum YılıGörüntüle
6Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İbrahim Oluklud. 25 Kasım 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Muzaffer İzgüd. 29 Ekim 1933 - ö. 26 Ağustos 2017Ölüm YılıGörüntüle
9Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İbrahim Oluklud. 25 Kasım 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Muzaffer İzgüd. 29 Ekim 1933 - ö. 26 Ağustos 2017MeslekGörüntüle
12Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İbrahim Oluklud. 25 Kasım 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Muzaffer İzgüd. 29 Ekim 1933 - ö. 26 Ağustos 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İbrahim Oluklud. 25 Kasım 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Muzaffer İzgüd. 29 Ekim 1933 - ö. 26 Ağustos 2017Madde AdıGörüntüle
18Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle