İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendi

(d. ?/? - ö. 1072/1661-62)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İffetî, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendi, İstanbulludur. Nişancı Paşa-yı Atik Medresesi'nde müderrislik yaptı. Kadılık görevinde bulundu. Antep kadısı iken azledidi.1072/1661-62 yılında vefat etti. Edirnekapısı haricinde medfundur.

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 281

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.790

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı BasımAnkara ). KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. III. İstanbul: Çağrı Yay. 227, 294, 303, 425, 441.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Dâglar kim yakayum sîne-i zahm-âlûda

Cübbe satmak nice olur göstereyüm Dâvûd'a

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 281)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Doğum YeriGörüntüle
2VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
3MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Doğum YeriGörüntüle
4VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Doğum YılıGörüntüle
5VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
6MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Doğum YılıGörüntüle
7VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Ölüm YılıGörüntüle
8VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
9MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Ölüm YılıGörüntüle
10VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661MeslekGörüntüle
11VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878MeslekGörüntüle
12MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58MeslekGörüntüle
13VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Madde AdıGörüntüle
17VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
18MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Madde AdıGörüntüle