İZZET, İzzet Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. ?/1846?-1851?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Defter-i Hâkânî kâtiplerinden Münîf Efendi'nin oğlu ve Hazîne-i Hâssa nazırı Zîver Paşa’nın biraderidir. Tahsilini tamamladıktan sonra uzun müddet Defterhâne-i Âmire kalemine devam etti. Burada hâcelik rütbesini elde ettikten sonra Odun Emaneti hizmetinde görevlendirildi. Bu görevindeyken Fatîn Tezkiresi'e göre 1262/1846, Sicill-i Osmânî,’ye göre 1268/1851 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Kaunaklarda şiirleri hakkında değerlendirme yapılmamıştır. Fatîn Tezkiresi'nde yalnızca bir kıt'ası örnek olarak alınmış; "Bu kıt'asından başka âsârına dest-res olunamamıştır." şeklinde bir bilgi verilmiştir (1271: 288).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Âsumân-ı vücûd-ı Haydar'da

Pür-ziyâ neyyireyndir Hasaneyn

 

Neşr-i envâr-ı Âl-i Zehrâ'ya

Maşrıkayn oldı İzzet ol kamereyn

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 288.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂMİD, Enderûnlu Mehmedd. 1739 - ö. 1778Doğum YeriGörüntüle
2Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Doğum YeriGörüntüle
4HÂMİD, Enderûnlu Mehmedd. 1739 - ö. 1778Doğum YılıGörüntüle
5Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Doğum YılıGörüntüle
7HÂMİD, Enderûnlu Mehmedd. 1739 - ö. 1778Ölüm YılıGörüntüle
8Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Ölüm YılıGörüntüle
10HÂMİD, Enderûnlu Mehmedd. 1739 - ö. 1778MeslekGörüntüle
11Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
12FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42MeslekGörüntüle
13HÂMİD, Enderûnlu Mehmedd. 1739 - ö. 1778Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂMİD, Enderûnlu Mehmedd. 1739 - ö. 1778Madde AdıGörüntüle
17Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Madde AdıGörüntüle