İZZETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

‘İzzetî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda ‘İzzetî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “‘İzzetî-i Adanavî” ibaresinden İzzetî’nin Adanalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 12a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler

‘İzzetî-i Adanavî

Yâkût-ı ahmerdür ruhuñ ahmerlenenlerden misin

Mislüñ senüñ deryâdadur cevherlenenlerden misin

 

Çeşmüñ siyâh ebrûñ siyâh zülf-i perîşânuñ siyâh

Ol hâl-i Hindûlar siyâh esmerlenenlerden misin

 

Bûyuñ işidür murg-ı cân ey dil-rübâ vakt-i seher

Râhat virür bâd-ı nesîm ‘anberlenenlerden misin

 

Reftâruñı seyr eyleyen hayrân u ser-gerdân olur

Tûbâya beñzer kâmetüñ ‘ar‘arlananlardan mısın

 

Eş‘âruñı gûş eyleyen tahsîn ider ey ‘İzzetî

Şi‘rüñde sen Bâkî gibi defterlenenlerden misin

                                   (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 12a)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECATİ, İbrahimd. 1845 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
2Barış Bıçakçıd. 13 Kasım 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMET İLBARSd. 1926 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NECATİ, İbrahimd. 1845 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
5Barış Bıçakçıd. 13 Kasım 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEHMET İLBARSd. 1926 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NECATİ, İbrahimd. 1845 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
8Barış Bıçakçıd. 13 Kasım 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMET İLBARSd. 1926 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NECATİ, İbrahimd. 1845 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Barış Bıçakçıd. 13 Kasım 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMET İLBARSd. 1926 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NECATİ, İbrahimd. 1845 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle
14Barış Bıçakçıd. 13 Kasım 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MEHMET İLBARSd. 1926 - ö. ?Madde AdıGörüntüle