İZZETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

‘İzzetî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda ‘İzzetî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “‘İzzetî-i Adanavî” ibaresinden İzzetî’nin Adanalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 12a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler

‘İzzetî-i Adanavî

Yâkût-ı ahmerdür ruhuñ ahmerlenenlerden misin

Mislüñ senüñ deryâdadur cevherlenenlerden misin

 

Çeşmüñ siyâh ebrûñ siyâh zülf-i perîşânuñ siyâh

Ol hâl-i Hindûlar siyâh esmerlenenlerden misin

 

Bûyuñ işidür murg-ı cân ey dil-rübâ vakt-i seher

Râhat virür bâd-ı nesîm ‘anberlenenlerden misin

 

Reftâruñı seyr eyleyen hayrân u ser-gerdân olur

Tûbâya beñzer kâmetüñ ‘ar‘arlananlardan mısın

 

Eş‘âruñı gûş eyleyen tahsîn ider ey ‘İzzetî

Şi‘rüñde sen Bâkî gibi defterlenenlerden misin

                                   (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 12a)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEMAL/ALİ KEMAL, Ali Kemal Yiğitd. 23.11.1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nurer Uğurlud. 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Süveyda Sezgind. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KEMAL/ALİ KEMAL, Ali Kemal Yiğitd. 23.11.1942 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Nurer Uğurlud. 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Süveyda Sezgind. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KEMAL/ALİ KEMAL, Ali Kemal Yiğitd. 23.11.1942 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Nurer Uğurlud. 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Süveyda Sezgind. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KEMAL/ALİ KEMAL, Ali Kemal Yiğitd. 23.11.1942 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Nurer Uğurlud. 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Süveyda Sezgind. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KEMAL/ALİ KEMAL, Ali Kemal Yiğitd. 23.11.1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Nurer Uğurlud. 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Süveyda Sezgind. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle