HATÎB

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hatîb’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Hatîb’in de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Hatîb-i Adanavî” ibaresinden Hatîb’in Adanalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 54a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Hatîb-i Adanavî

Harâb itmek dil-i ‘uşşâkı dehrüñ iltizâmında

Kusûr itmez felek merd [ü] denîye ihtirâmında

 

‘Aceb tahrîk ider mi perçemin bâd-ı sabâ bilmem

Dili sevdâyî kıldı zülfünüñ zîr-i zalâmında

 

Çemende serviler yâ-hû diyü baş egdi her semte

O nâzî perverüñ bilmem ne hâlet var hırâmında

 

Yaturken âsitânında yüzüm basdı ‘itâb itdi

Kusûr itdüm dirîgâ mâh-rûyuñ iltiyâmında

 

Bugün bir kand-ı güftâr ile sohbet eylemiş tahkîk

Sühân-perver Hatîbüñ başka lezzet var kelâmında

                                               (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 54a)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ebru Nihan Celkand. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FEYMANİ/ÇOBAN OSMAN, Osman Taşkayad. 02.05.1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Tacim Çiçekd. 05 Eylül 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ebru Nihan Celkand. 1979 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FEYMANİ/ÇOBAN OSMAN, Osman Taşkayad. 02.05.1942 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Tacim Çiçekd. 05 Eylül 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ebru Nihan Celkand. 1979 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FEYMANİ/ÇOBAN OSMAN, Osman Taşkayad. 02.05.1942 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Tacim Çiçekd. 05 Eylül 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ebru Nihan Celkand. 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEYMANİ/ÇOBAN OSMAN, Osman Taşkayad. 02.05.1942 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Tacim Çiçekd. 05 Eylül 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ebru Nihan Celkand. 1979 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FEYMANİ/ÇOBAN OSMAN, Osman Taşkayad. 02.05.1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Tacim Çiçekd. 05 Eylül 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle