KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kadı, Kalender, Kadı Kalender veya Kalender Çelebi gibi mahlaslarla şiir yazan şair Kalender Dîvâne olarak da tanınmaktadır. Doğum yeri Germiyan/Kütahya olan şairin asıl adı Kadı Kalender Çelebi’dir. Medrese öğrenimini Ebussuud Efendi’nin oğlu Mehmed Efendi’nin oğlu Abdülkerim Efendi’den tahsil ederek mülazım olmuştur. Kadılık görevlerinde bulunan Kadı Kalender Çelebi Bilecik kadısı iken tutulduğu akıl hastalığı nedeniyle görevinden ayrılarak inzivaya çekildiği esnada vefat etti ve Bursa Pınarbaşı’nda defnedildi.

Mahlasına uygun kalenderâne şiirler yazan şairin kaynaklarda muhtelif beyitlerine yer verilmekle birlikte herhangi bir eseri olduğuna dair bilgiye ulaşılamamıştır. 
 

Kaynakça

İpekten, Haluk - İsen, Mustafa vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

“Kâdî” (2004). Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.V. Ankara: AKM Yay. 278.

"Kalender Çelebi” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.5. İstanbul: Dergâh Yay. 122. 

Kurnaz, Cemal ve M ustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN SELÇUK
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâf-dilsen yüri hoş geç diyü sâyemde benim

Cûy-ı dil-cûya eli gölgesini virdi çınâr

***

Mushaf-ı haddini o meh bir kez

Âşık-ı zâre öpmeğe virmez

***

Gülin kokmayayım dehrin ruhunsuz bâğ-ı dünyada

Harâm olsun lebinsiz nûş idersem bir kadeh bâde

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 820, 831).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMET ERSÖZd. 01.01.1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Edip Başarand. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AHMET ERSÖZd. 01.01.1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Edip Başarand. 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AHMET ERSÖZd. 01.01.1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Edip Başarand. 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AHMET ERSÖZd. 01.01.1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmet Edip Başarand. 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
13AHMET ERSÖZd. 01.01.1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Edip Başarand. 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMET ERSÖZd. 01.01.1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Edip Başarand. 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle