KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kadı, Kalender, Kadı Kalender veya Kalender Çelebi gibi mahlaslarla şiir yazan şair Kalender Dîvâne olarak da tanınmaktadır. Doğum yeri Germiyan/Kütahya olan şairin asıl adı Kadı Kalender Çelebi’dir. Medrese öğrenimini Ebussuud Efendi’nin oğlu Mehmed Efendi’nin oğlu Abdülkerim Efendi’den tahsil ederek mülazım olmuştur. Kadılık görevlerinde bulunan Kadı Kalender Çelebi Bilecik kadısı iken tutulduğu akıl hastalığı nedeniyle görevinden ayrılarak inzivaya çekildiği esnada vefat etti ve Bursa Pınarbaşı’nda defnedildi.

Mahlasına uygun kalenderâne şiirler yazan şairin kaynaklarda muhtelif beyitlerine yer verilmekle birlikte herhangi bir eseri olduğuna dair bilgiye ulaşılamamıştır. 
 

Kaynakça

İpekten, Haluk - İsen, Mustafa vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

“Kâdî” (2004). Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.V. Ankara: AKM Yay. 278.

"Kalender Çelebi” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.5. İstanbul: Dergâh Yay. 122. 

Kurnaz, Cemal ve M ustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN SELÇUK
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâf-dilsen yüri hoş geç diyü sâyemde benim

Cûy-ı dil-cûya eli gölgesini virdi çınâr

***

Mushaf-ı haddini o meh bir kez

Âşık-ı zâre öpmeğe virmez

***

Gülin kokmayayım dehrin ruhunsuz bâğ-ı dünyada

Harâm olsun lebinsiz nûş idersem bir kadeh bâde

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 820, 831).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BURHÂN, İlyâs Çelebi, Burhâneddîn İlyâs Çelebi, Burhân Deded. ? - ö. 1394-95Doğum YeriGörüntüle
2Gülten Dayıoğlud. 15 Mayıs 1935 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
3Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BURHÂN, İlyâs Çelebi, Burhâneddîn İlyâs Çelebi, Burhân Deded. ? - ö. 1394-95Doğum YılıGörüntüle
5Gülten Dayıoğlud. 15 Mayıs 1935 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
6Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BURHÂN, İlyâs Çelebi, Burhâneddîn İlyâs Çelebi, Burhân Deded. ? - ö. 1394-95Ölüm YılıGörüntüle
8Gülten Dayıoğlud. 15 Mayıs 1935 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
9Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BURHÂN, İlyâs Çelebi, Burhâneddîn İlyâs Çelebi, Burhân Deded. ? - ö. 1394-95MeslekGörüntüle
11Gülten Dayıoğlud. 15 Mayıs 1935 - ö. -MeslekGörüntüle
12Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?MeslekGörüntüle
13BURHÂN, İlyâs Çelebi, Burhâneddîn İlyâs Çelebi, Burhân Deded. ? - ö. 1394-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gülten Dayıoğlud. 15 Mayıs 1935 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BURHÂN, İlyâs Çelebi, Burhâneddîn İlyâs Çelebi, Burhân Deded. ? - ö. 1394-95Madde AdıGörüntüle
17Gülten Dayıoğlud. 15 Mayıs 1935 - ö. -Madde AdıGörüntüle
18Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?Madde AdıGörüntüle