KADRÎ, Zeynî-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Sicill-i Osmanî’ye göre Kayserili, Tuhfe-i Nâilî’ye göre “Kabserevî”dir (قبسروى) (?). Şair hakkında bilgi bulunan bir diğer kaynak olan Zübdetü’l-eş’âr’da ise “Kadrî Çelebi, Zeynî-zâde” başlığı altında tanıtılan şairin memleketi belirtilmeksizin sadece bir beytine yer verilmiştir. Mahlası Kadrî, şöhreti Zeynî-zâde’dir. Şair hakkında bilgilerimiz yok denecek kadar azdır. Çağdaşı tezkirelerde yer almayan Kadrî, Kanunî Sultan Süleyman devrinde öldü. Tezkirelerde yer alan bir kaç beytinden başka eser veya eserleri olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr’da geçen “Dîvân’ından intihâb olındı” ibaresinden bir Divan sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmed Âsım, Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Kaf-zâde Fâizî. Zübdetü’l-eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Efendi Nu. 2726, vr. 118b.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 31.12.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL'den 

Çıkardun başa cânâ bâliş-i zerkâra yüz virdün

Kopardun fitneler yir yir hat-ı jengâre yüz virdün

Elün ko sîneye insâfa gel kim Kadrî-i zâre

Ana bir dest-bûsın virmedün ağyâra yüz virdün

 (Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmed Âsım, Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.133.)

* * *

MÜFRED 

Ne saklar her şeb ol cân ugrusını

Efendi pisteri yârün yatakdur

(Kaf-zâde Fâizî. Zübdetü’l-eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Efendi Nu. 2726, vr. 118b.118b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KOYUN ABDALd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendid. 1826 - ö. 1905Doğum YeriGörüntüle
3Önder Çağırand. 19 Ocak 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KOYUN ABDALd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendid. 1826 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
6Önder Çağırand. 19 Ocak 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KOYUN ABDALd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendid. 1826 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
9Önder Çağırand. 19 Ocak 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KOYUN ABDALd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendid. 1826 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Önder Çağırand. 19 Ocak 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KOYUN ABDALd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendid. 1826 - ö. 1905Madde AdıGörüntüle
15Önder Çağırand. 19 Ocak 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle