KADRÎ, Zeynî-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Sicill-i Osmanî’ye göre Kayserili, Tuhfe-i Nâilî’ye göre “Kabserevî”dir (قبسروى) (?). Şair hakkında bilgi bulunan bir diğer kaynak olan Zübdetü’l-eş’âr’da ise “Kadrî Çelebi, Zeynî-zâde” başlığı altında tanıtılan şairin memleketi belirtilmeksizin sadece bir beytine yer verilmiştir. Mahlası Kadrî, şöhreti Zeynî-zâde’dir. Şair hakkında bilgilerimiz yok denecek kadar azdır. Çağdaşı tezkirelerde yer almayan Kadrî, Kanunî Sultan Süleyman devrinde öldü. Tezkirelerde yer alan bir kaç beytinden başka eser veya eserleri olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr’da geçen “Dîvân’ından intihâb olındı” ibaresinden bir Divan sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmed Âsım, Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Kaf-zâde Fâizî. Zübdetü’l-eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Efendi Nu. 2726, vr. 118b.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 31.12.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL'den 

Çıkardun başa cânâ bâliş-i zerkâra yüz virdün

Kopardun fitneler yir yir hat-ı jengâre yüz virdün

Elün ko sîneye insâfa gel kim Kadrî-i zâre

Ana bir dest-bûsın virmedün ağyâra yüz virdün

 (Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmed Âsım, Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.133.)

* * *

MÜFRED 

Ne saklar her şeb ol cân ugrusını

Efendi pisteri yârün yatakdur

(Kaf-zâde Fâizî. Zübdetü’l-eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Efendi Nu. 2726, vr. 118b.118b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Fazlı Yalçınd. 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hasan Hüseyin Yıldızd. 19 Ekim 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Fazlı Yalçınd. 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Hasan Hüseyin Yıldızd. 19 Ekim 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Fazlı Yalçınd. 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Hasan Hüseyin Yıldızd. 19 Ekim 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Fazlı Yalçınd. 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Hasan Hüseyin Yıldızd. 19 Ekim 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Fazlı Yalçınd. 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Hasan Hüseyin Yıldızd. 19 Ekim 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle