KÂMİL, Ahmed Kâmil Paşa

(d. ?/? - ö. Rebiülahir 1177/Ekim 1763)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Belgrad’da doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Belgrad gümrük kâtibi Mehmed Efendi’nin oğludur. Babası gibi aynı yerde kâtiplik yaptı. Belgrad’ın 1128/1715-16 yılında Avusturyalılar tarafından istila edilmesi üzerine, Belgrad’dan ayrılarak vezir Recep Paşa hizmetine girerek onun iç çuhadarı ve Mısır Kahire’de de divitdarı oldu. Recep Paşa’nın ölümü üzerine önce vezir Mustafa Paşa’ya, ardından da Hekimoğlu Ali Paşa’nın divan kâtibi oldu. 1144/1731-32 yılında cebeci kâtibi olarak hacegana dâhil oldu. Girit ve Nemçe seferlerinde ordu defterdarı olarak görev yaptı. 1152/1739-40 yılında Belgrad’ın Avusturyalılardan tekrar alınması üzerine Ali Paşa’nın yardımıyla Belgrad defterdarlığına atandı; ancak kısa bir süre içinde bu görevden azledildi. Üç yıl kadar Edirne’de kaldıktan sonra ikinci kez cebeci kâtibi, silahdar kâtibi ve maliye tezkirecisi oldu. Acem seferinde ordu defterdarı olmuşken bu görevi önce Trabzon ambar emaneti ardından Van defterdarı, daha sonra da Sinop defterdarı olarak değiştirildi. 1160/1747-48 Yeğen Mehmed Paşa ordusunda ordu defterdarı, ardından tersane emini oldu. 10 Zilkade 1163 / 11 Ekim 1750'de defterdar-ı şıkk-ı evvel olduysa da dört ay sonra Rebiülevvel 1164 / Şubat 1751'de bu görevden azledilerek Midilli’ye sürgüne gönderildi. Sürgün dönüşü 1165/1752’de süvari mukabelecisi, Şevval 1168 / Temmuz 1755'te cizye muhasebecisi ve Zilkade 1168/Ağustos 1755'te de Nâilî Paşa’nın yerine reisülküttap oldu. 1169/1755-56 yılı sonlarında Saîd Paşa sadrazam olunca Kâmil Paşa da 19 Muharrem 1169/25 Ekim 1755'te sadaret kethüdası oldu. 5 Rebiülevvel 1169 / 9 Aralık 1755'te vezirlikle Selanik valisi, 1172/1758-59’da Hanya ve daha sonra Bosna valisi olup azledildi. Ardından İnebahtı, Eğriboz, Hanya ve Kandiye valiliklerinde bulundu. Zilkade 1173 / Haziran-Temmuz 1760'ta Mısır valisi ve ardından Kandiye valisi oldu. 1176/1762-63’te bu görevden azledildi ve vezirliği kaldırılarak Resmo’ya gönderilen Paşa, aynı yılın sonlarında (Mayıs-Haziran 1763) vezirliği iade edilerek tekrar Hanya valiliğine atandı. Bu görev için gemiye binip hareket ettiyse de hava muhalefetinden dolayı Limni’ye geldi. Rebiülahir 1177 (Ekim 1763)’de burada vefat etti. Oğlu Hakkı Paşa ve damadı Hasan Efendi’dir.

Çalışkan, zeki, cömert kişiliğiyle tanınan Ahmed Kâmil Paşa, Cankurtaran şeyhi İsmail Efendi’nin müridiydi. Suyasalan lakabıyla meşhur olan Ahmed Kâmil Paşa, aynı zamanda şairdi. Ancak herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 1. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay. 193.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 840.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 252-54.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Doğum YeriGörüntüle
2SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Doğum YeriGörüntüle
3KÂSIMd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Doğum YılıGörüntüle
5SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Doğum YılıGörüntüle
6KÂSIMd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Ölüm YılıGörüntüle
8SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Ölüm YılıGörüntüle
9KÂSIMd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?MeslekGörüntüle
11SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28MeslekGörüntüle
12KÂSIMd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂSIMd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Madde AdıGörüntüle
17SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Madde AdıGörüntüle
18KÂSIMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle