KÂMİL, Mehmed Kâmil Efendi

(d. ?/? - ö. 1184/1770-71)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan şair İstanbul Üsküdar’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Mehmed Kâmil Efendi olarak tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Reis Kalemi’nde kâtiplik yaptı. 1184/1770-71 yılında vefat etti. Râmiz (Erdem 1994: 251)’e göre latife yapmaya eğilimli, şiir ve inşada yetenekli olup devrinin güçlü şairlerindendir.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 861.

Cunbur, Müjgân (2004). “Kâmil”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 310.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 251.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 242.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.840.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). C. 5. “Kâmil Mehmed Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 133. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.08.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED, Üsküdarlıd. 1647-48 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HULÛS, Enfî/Burnaz Hasan Ağad. 1670-71 (?) - ö. 1728-29Doğum YeriGörüntüle
3KELÂMÎ, Halvetî Şeyh Kelâmî Mustafa Efendid. ? - ö. 1738-1739Doğum YeriGörüntüle
4AHMED, Üsküdarlıd. 1647-48 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HULÛS, Enfî/Burnaz Hasan Ağad. 1670-71 (?) - ö. 1728-29Doğum YılıGörüntüle
6KELÂMÎ, Halvetî Şeyh Kelâmî Mustafa Efendid. ? - ö. 1738-1739Doğum YılıGörüntüle
7AHMED, Üsküdarlıd. 1647-48 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HULÛS, Enfî/Burnaz Hasan Ağad. 1670-71 (?) - ö. 1728-29Ölüm YılıGörüntüle
9KELÂMÎ, Halvetî Şeyh Kelâmî Mustafa Efendid. ? - ö. 1738-1739Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED, Üsküdarlıd. 1647-48 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HULÛS, Enfî/Burnaz Hasan Ağad. 1670-71 (?) - ö. 1728-29MeslekGörüntüle
12KELÂMÎ, Halvetî Şeyh Kelâmî Mustafa Efendid. ? - ö. 1738-1739MeslekGörüntüle
13AHMED, Üsküdarlıd. 1647-48 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HULÛS, Enfî/Burnaz Hasan Ağad. 1670-71 (?) - ö. 1728-29Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KELÂMÎ, Halvetî Şeyh Kelâmî Mustafa Efendid. ? - ö. 1738-1739Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED, Üsküdarlıd. 1647-48 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HULÛS, Enfî/Burnaz Hasan Ağad. 1670-71 (?) - ö. 1728-29Madde AdıGörüntüle
18KELÂMÎ, Halvetî Şeyh Kelâmî Mustafa Efendid. ? - ö. 1738-1739Madde AdıGörüntüle