KÂNİ'Î

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, müderris, hadis ve fıkıh âlimi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonuludur. Bilginler zümresindendir. Müderris olup hadis ve fıkıh ilimlerinde üstattır. Latifî’ye göre değeri zamanında anlaşılmamış, bir hamisi olmadığı için çok daha üst makamlara gelememiştir. Zamanında şiirleri rağbet görmemiş, halk arasında tanınmamıştır. Şu gazeli Necatî Bey’in gazeline naziredir. 

Câm-ı mey olursa leb-i cânâna berâber

Dünyede bir işdür bu ki çâk kana berâber

 

Pek yüzi demür yüregi âyînede gördüm

K’oldı yüze yüz sen meh-i tâbâna berâber

 

Başı göge irürse eger serv-i sehînün

Olmaya bu gün kâmet-i cânâna berâber

 

Kaynakça

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 03.08.2013]. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’ 

Gamzenün deşneleri teşne geçer cânımuza

İşi kan eylemedür girse n’ola kanımuza

(Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 446.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEMÂLÎ, Mustafad. 1821 - ö. 1892Doğum YeriGörüntüle
2ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Doğum YeriGörüntüle
3İZZÎ, Abdulazîz-zâde İzzî Nu'mân Efendid. ? - ö. 13 Eylül 1810Doğum YeriGörüntüle
4KEMÂLÎ, Mustafad. 1821 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Doğum YılıGörüntüle
6İZZÎ, Abdulazîz-zâde İzzî Nu'mân Efendid. ? - ö. 13 Eylül 1810Doğum YılıGörüntüle
7KEMÂLÎ, Mustafad. 1821 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Ölüm YılıGörüntüle
9İZZÎ, Abdulazîz-zâde İzzî Nu'mân Efendid. ? - ö. 13 Eylül 1810Ölüm YılıGörüntüle
10KEMÂLÎ, Mustafad. 1821 - ö. 1892MeslekGörüntüle
11ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813MeslekGörüntüle
12İZZÎ, Abdulazîz-zâde İzzî Nu'mân Efendid. ? - ö. 13 Eylül 1810MeslekGörüntüle
13KEMÂLÎ, Mustafad. 1821 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZÎ, Abdulazîz-zâde İzzî Nu'mân Efendid. ? - ö. 13 Eylül 1810Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KEMÂLÎ, Mustafad. 1821 - ö. 1892Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Madde AdıGörüntüle
18İZZÎ, Abdulazîz-zâde İzzî Nu'mân Efendid. ? - ö. 13 Eylül 1810Madde AdıGörüntüle