KARÂRÎ, Ankaralı

(d. ?/? - ö. 1243/1827)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ankara’da doğdu. Medrese öğrenimi görüp kadılık yaptı. Bu görevdeyken 1243/1827 yılında vefat etti. Kıbrısî-zâde Mehmed Bey, vefatı için “Karârî kalmadı gitdi cihândan” tarih mısrasını düşürdü.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Hülagü, Orhan, Mustafa Ekincikli, Hamdi Savaş (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/I. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tesdis

Şirâz u Horâsânî değil Ankaravîyüz

Ne surh-ı seriz ne severiz biz Alevîyüz

Bizler Hanefî mezheb ü sünnî-senevîyüz

Sır vermeyerek ser viririz ahde kavîyüz

Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyüz

Bû Bekr Ömer Osmân u Alî Murtazavîyüz

İsnâ aşer ammâ ki İmâm âl-i cenâbdır

İrân’da makâm yerleri vâlâ meh-i tâbdır

İklîm-i vilâyetde kamu şâh-ı şebâbdır

Bu tâze beyân ukde akâyidde kitâbdır

Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyüz

Bû Bekr Ömer Osmân u Alî Murtazavîyüz

Gâlib nice keşf eyledin ol râz-ı nihândır

Tâ beynehümâda olan ol ukde-i cândır

Ol habl-i metîn esb-i dili beste-inândır

Da’vâ-yı Karârî ki heme hubbı beyândır

Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyüz

Bû Bekr Ömer Osmân u Alî Murtazavîyüz

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 343.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Necati Öngayd. 1914 - ö. 1992Doğum YeriGörüntüle
2Yıldız İncesud. 30 Kasım 1939 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Necati Öngayd. 1914 - ö. 1992Doğum YılıGörüntüle
5Yıldız İncesud. 30 Kasım 1939 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Necati Öngayd. 1914 - ö. 1992Ölüm YılıGörüntüle
8Yıldız İncesud. 30 Kasım 1939 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Necati Öngayd. 1914 - ö. 1992MeslekGörüntüle
11Yıldız İncesud. 30 Kasım 1939 - ö. ?MeslekGörüntüle
12OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mehmet Necati Öngayd. 1914 - ö. 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Yıldız İncesud. 30 Kasım 1939 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Necati Öngayd. 1914 - ö. 1992Madde AdıGörüntüle
17Yıldız İncesud. 30 Kasım 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle