KÂSIM, Kâsım Dede

(d. ?/? - ö. 1050/1640-41)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya’da doğdu. Mevlevî olup Çelebi Ârif-i Sânî tarafından yetiştirildi. Aynı zamanda mesnevîhândır. H.1050- M.1640-41’de vefat etmiştir. Esrar Dede onu âlim, edîb ve kâmil bir şair olarak tarif eder (Genç 2000: 440).

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Nâşiri: Rif’at.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ABDULLAH EREN
Yayın Tarihi: 09.04.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Çelebi Ârif-i Sânî’nin vefatı üzerine tarih:

'Ârif Efendi râfi’-i kayd-ı vücûd olup
Çekdi livâ-i hicreti ıtlâk mülkine

Sâl-i ganemde münhasif oldı o mâh
Virdi şikest-i hüzn ile uşşâk silkine

***
Beni sevdâ-yı aşka dûş iden baht-ı siyâhumdur
Kara zülfüni boynuma takan hep dûd-ı âhumdur

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 441.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89Doğum YeriGörüntüle
3SEYYİD FİGÂNÎd. 1884 - ö. 1929Doğum YeriGörüntüle
4Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89Doğum YılıGörüntüle
6SEYYİD FİGÂNÎd. 1884 - ö. 1929Doğum YılıGörüntüle
7Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89Ölüm YılıGörüntüle
9SEYYİD FİGÂNÎd. 1884 - ö. 1929Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89MeslekGörüntüle
12SEYYİD FİGÂNÎd. 1884 - ö. 1929MeslekGörüntüle
13Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEYYİD FİGÂNÎd. 1884 - ö. 1929Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89Madde AdıGörüntüle
18SEYYİD FİGÂNÎd. 1884 - ö. 1929Madde AdıGörüntüle