KÂSIM, Kâsım Dede

(d. ?/? - ö. 1050/1640-41)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya’da doğdu. Mevlevî olup Çelebi Ârif-i Sânî tarafından yetiştirildi. Aynı zamanda mesnevîhândır. H.1050- M.1640-41’de vefat etmiştir. Esrar Dede onu âlim, edîb ve kâmil bir şair olarak tarif eder (Genç 2000: 440).

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Nâşiri: Rif’at.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ABDULLAH EREN
Yayın Tarihi: 09.04.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Çelebi Ârif-i Sânî’nin vefatı üzerine tarih:

'Ârif Efendi râfi’-i kayd-ı vücûd olup
Çekdi livâ-i hicreti ıtlâk mülkine

Sâl-i ganemde münhasif oldı o mâh
Virdi şikest-i hüzn ile uşşâk silkine

***
Beni sevdâ-yı aşka dûş iden baht-ı siyâhumdur
Kara zülfüni boynuma takan hep dûd-ı âhumdur

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 441.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Rıdvan Bülbüld. 15 Temmuz 1932 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/1598Doğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4Ali Rıdvan Bülbüld. 15 Temmuz 1932 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/1598Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7Ali Rıdvan Bülbüld. 15 Temmuz 1932 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/1598Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10Ali Rıdvan Bülbüld. 15 Temmuz 1932 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/1598MeslekGörüntüle
12SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraMeslekGörüntüle
13Ali Rıdvan Bülbüld. 15 Temmuz 1932 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/1598Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Rıdvan Bülbüld. 15 Temmuz 1932 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/1598Madde AdıGörüntüle
18SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraMadde AdıGörüntüle