İsmail Kaygusuz

(d. 5 Nisan 1944 / ö. -)
Akademisyen, Araştırmacı Yazar, Romancı, Tiyatro Yazarı
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Malatya-Arapgir ilçesine bağlı Onar Köyü’nde doğdu. Akçadağ İlköğretim Okulu’nu ve Malatya Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi’nin Klasik Diller ve Edebiyatları bölümünden mezun oldu.12 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Eskiçağ Tarihi ve Klasik Arkeoloji sertifikaları aldı. Doktorasını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde, Klasik Arkeoloji ve Klasik Filoloji bölümlerinde dokuz yıl öğretim üyesi olarak çalıştı. Van-Urartu, Enez ve Perge’de arkeolojik kazılara katıldı. 1986'da Fransa'ya gitti. Université de Nancy II ve Collége de France’da Bizans dili ve epigrafisi üzerine araştırmalar yaptı. Paris’te ve Londra’da çeşitli üniversitelerde Alevilik üzerine çalıştı. 1987'de Strasbourg Üniversitesi’nde başladığı 13. Yüzyıl Türk Halk Tasavvufu ve Bizans Mistikleri başlıklı doktora çalışmasını özel nedenlerle devam ettiremedi ve mezun olamadı. 1992'de Londra'ya yerleşti (Işık 2006: 1087-1088; Işık 2007: 2113-2114).

Anadolu Araştırmaları, Belleten, Arkeoloji ve Sanat, Türk Arkeoloji Dergisi ve Kavga ve Kervan dergilerinde makaleleri yayımlandı. Silvanlı Kadınlar adlı oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları, Adana Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Oğlan Şeyh Maşuki Duruşması adlı oyunu da Bakırköy Yunus Emre Özgün Oyun yazımı yarışmasında mansiyon ödülü aldı. Diğer tiyatro eserleri Satılık (1999), Kısır (1991), Pascal ile Stephanie (1999), Plankia Magna (1999), Baba Erenler (1999) ve Baba Resul (2001)'dür. Romanlarında Alevi-Bektaşi tarihini, Anadolu tarihini, köy toplumunun ve bireylerinin, dış dünyada ilişkide bulundukları insanların yaşamlarını anlatır. Öykülerinde, çeşitli bağlantılarla ve dışavurumlar, geriye dönüşler, geleceğe atlamalar, çağrıştırmalar gibi biçimsel denemelerle bütünlüğe ulaştırma yolunu tercih etmiştir. Tiyatro eserlerinde tarihsel oyunlarının dışındakilerin çoğunda kadın sorunlarını işlemiştir. Arkeoloji üzerine araştırmaları da bulunmaktadır. (Bilecik 1991: 14; Dinseven 2014: 13; http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/soylesiler [erişim tarihi: 14.10.2018]).

Kaynakça

Ay, Özge (2016). "Hacı Bektaş Veli, Velâyetnâme, Makâlât Ve Dergâh Üzerinde Bir Söyleşi". http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/soylesiler [erişim tarihi: 14.10.2018].

Ağacık, Musa (1999). "Resmi Çevreler ve Müttefiklerinin Alevi-Bektaşi Günceli Üzerinde Aykırı Tarihsel Değerlendirmeler Söyleşisi". http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/soylesiler [erişim tarihi: 14.10.2018].

Bilecik, Suna (1991). " Savaşlı Yıllar I: Son Görgü Cemi’ Romanı Üzerinde Söyleşi". Kavga Dergisi. S. 6. İstanbul: 14-16.

Birgün Gazetesi Muhabiri (2005). "‘Hasan Sabbah Ve Alamut’ Kitabı Üzerinde Söyleşi". http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/soylesiler [erişim tarihi: 14.10.2018].

Dinseven, Emel (2014). "Onar Köyü’nden Bir Yazar: İsmail Kaygusuz’la Kitapları, Tarihe Bakışı, Oyun Yazarlığı Ve Son Oyunu Üzerinde Uzun Bir Söyleşi". Yeni Tiyatro Dergisi. 61: 11-29.

Doğanay, Ezeli (1998). "Halk Şiiri, Halk Ozanlığı Ve Alevi-Bektaşi Edebiyatı Üzerinde Bir Söyleşi". Kervan Dergisi. 67-68: 4-10.

Erdem, Ali Kemal (2011). "Şemsi Tebrizi’nin Gerçek Kimliği, Mevlâna İlişkisi Ve Ölümü Üzerine Yeni Görüşler Söyleşisi". http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/soylesiler [erişim tarihi: 14.10.2018].

Işık, İhsan (2006). “İsmail Kaygusuz”. Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: Elvan Yayınları. 1087-1088.

Işık, İhsan (2007). “İsmail Kaygusuz”. Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara Elvan Yayınları. 2113-2114.

Kaçmaz, Metin (2012). "Cemevi’nin Tarihsel Gerçekliği Üzerinde Bir Söyleşi". http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/soylesiler [erişim tarihi: 14.10.2018].

Kayaoğlu, Gülnur Yeşilbaş (2013). "Onar Köyünün Kurucusu Şeyh Hasan Onar Ve Sekiz Asırlık Büyük Ocak Cemevi Üzerinde Söyleşi". http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/soylesiler [erişim tarihi: 14.10.2018].

Kaygusuz, İsmail. “Kaygusuz’un Kısa Özgeçmişi”. http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/biyografim [erişim tarihi: 25.06.2018].

Koçak, Ahmet (2010). "Alevi Açılımı ve Çalıştayı Üzerinde Kısa Bir Söyleşi". http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/soylesiler [erişim tarihi: 14.10.2018].

Koçak, Ahmet (t.y.). "Alevilik inanç sistemi, İslam öncesi ve İslam Dışı Kaynaklarına İlişkin Bir Söyleşi". http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/soylesiler [erişim tarihi: 14.10.2018].

Sancur, Duygu (t.y.). "Hacı Bektaş Veli, Kutsal Mekânı (Dergâh) Ve Bazı Kavramlar Üzerinde Kısa Bir Söyleşi". http://www.ismailkaygusuz.com/index.php/soylesiler [erişim tarihi: 14.10.2018].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 14.03.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Onar Dede Mezarlığı ve Adı Bilinmeyen Bir Türk Kolonizetörü Şeyh Hasan OnarArkeoloji ve Sanat Yayınları / İstanbul1983Araştırma
MusahiblikAlev Yayınları / İstanbul1991Araştırma
Alevilik'te Dar ve PirleriAlev Yayınları / İstanbul1993Araştırma
Alevilik Inanç Kültür ve Siyaset Tarihi ve UlularıAlev Yayınları / İstanbul1995Araştırma
Görmediğim Tanrı'ya TapmamAlev Yayınları / İstanbul1996Araştırma
Kentin Kızı Plankia MagnaAlev Yayınları / İstanbul1997Roman
Hünkar Hacı Bektaş VeliAlev Yayınları / İstanbul1998Araştırma
Silvanlı KadınlarAlev Yayınları / İstanbul1999İnceleme
Pascal ile StephanieAlev Yayınları / İstanbul1999Tiyatro
Baba Erenler: Oğlan Şeyh Maşuki DuruşmasıAcar Matbaası / İstanbul1999Tiyatro
Kaygusuz Abdal (Alaeddin Gaybi) : Alaiye Beyliği ve GülefşendekiYay. Y. / Antalya2000Araştırma
Darbe Günleri (Üniversite ve Bilim-Araştırma Çevresinden Yaşanmış Öyküler ve Anılar)Alev Yayınları / İstanbul2001Hatıra
Baba ResulAlev Yayınları / İstanbul2001Tiyatro
Alevilik, Diyanet SiyasetAlev Yayınları / İstanbul2004Araştırma
Hasan Sabbah ve Alamut Öğretisi, Tarihi, FelsefesiSu Yayınları / İstanbul2004Araştırma
Dünden Bugüne Alevi Olmanın Bedeli (Yaşanmış Öyküler)Alev Yayınları / İstanbul2004Hatıra
Nizari İsmaili Devletinin Kurucusu Hasan Sabbah ve AlamutSu Yayınları / İstanbul2004Araştırma
Anadolu BilgeleriSu Yayınları / İstanbul2005Araştırma
İslam İmparatorlukları Tarihinde İktidar Mücadeleleri ve Aleviliğin DoğuşuSu Yayınları / İstanbul2005Araştırma
Tarihin Yeniden Keşfi Üniversalist Tarih Avrupa Merkezci Tarih Bilincinin YıkımıSu Yayınları / İstanbul2005Çeviri
Müslümanlık ve Hristiyanlığın İnanç Öğretilerinde Öteki GerçeklerSu Yayınları / İstanbul2006Araştırma
Savaşlı Yıllar: Son Görgü Cemi / Çileli GünlerAlev Yayınları / İstanbul2006Roman
Mürşidden Gönlünü Ayırma Abdal Musa Sultan VelâyetnamesiKaracaahmet Sultan Derneği Yayınları / İstanbul2008İnceleme
Şarabi ÖykülerSu Yayınları / İstanbul2008Hikâye
Perge'nin Kızı Plancia MagnaArkeoloji ve Sanat Yayınları / İstanbul2008Roman
İbn Bezzaz Vehhab Rahman, Makalat-i Şeyh Safi (Safvâtu's-Safa 4. Baba)Alevi Akademisi Yayınları / Ankara2009İnceleme
Ümmü'l-Kitab, Bir Proto-Alevi Kaynağı Ümmü'l KitâbDemos Yayınları / İstanbul2009İnceleme
Makalat: Hacı Bektaş VeliDemos Yayınları / İstanbul2011İnceleme
Tarih Ütopya İsyan: Şeyh Bedreddin: Yaşamı, Felsefesi, İsyanıSu Yayınları / İstanbul2011Araştırma
Alamut Batıniliğinden Anadolu Aleviliğine : Hasan Sabbah ve Nasirüddin TusiArkeoloji ve Sanat Yayınları / İstanbul2014Araştırma
Tebriz Güneşi'nin Işığını Kim Söndürdü: Şems-i Tebrizi ve Mevlana ve Hacı Bektaş İlişkileriArkeoloji ve Sanat Yayınları / İstanbul2016Araştırma

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YAZICIOĞLU, Muharrem Yazıcıoğlud. 1928 - ö. 11.08.2007Doğum YeriGörüntüle
2Abdülkadir Paksoyd. 10 Mayıs 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sadık Yalsızuçanlard. 1 Aralık 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KARA MUSTAFA, Mustafa Karababad. 1944 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Saffet Uysald. 1944 - ö. 26 Kasım 2008Doğum YılıGörüntüle
6NASÛHÎ, Muhlis Aydınd. 1944 - ö. 08.12.2020Doğum YılıGörüntüle
7Nazir Akalınd. 01 Şubat 1964 - ö. 12 Aralık 2002MeslekGörüntüle
8Sabahattin Çankayad. 1921 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Kerem Işıkd. 26 Temmuz 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
10İsmail Aşıkoğlud. 10 Haziran 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Abdülhak Bilseld. 1923 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Melida Tüzünoğlud. 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İsmail A. Çavuşevd. 9 Aralık 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14BÂKÎ-ZÂDE REMZÎ, İsmaild. 1641-42 - ö. 01 Mayıs 1703Madde AdıGörüntüle
15ÇAĞLAYAN, İsmail Muzaffer Çağlayand. 1926/1927? - ö. 19.04.2010Madde AdıGörüntüle