KEMÂL, Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1234/1818-19)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Kemâleddin olan şair İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendi olarak tanındı. Celvetî şeyhi Ruşen Efendi’nin müridiydi. Sonradan şeyh oldu. 1234/1818-19 yılında vefat etti. “Tekmîl kıldı devrin Seyyid Kemâl Efendi” ifadesi vefatına düşürülen tarihtir (Çifçi yty.: 359). Hattat, fazıl ve kâmil bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fâtin (yty.: 359)’de kızının oğlu için söylediği bir tarih kıtası yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 882.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.09.2014]. 359.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.862.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). “Kemâleddin Efendi (Seyyid)”. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 272.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Kemal”. C. 5. Ankara: AKM Yay. 440.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Zehî necl-i Mükerremzâde-i İzzet Efendi kim

İdüp teşrîh-i lihye virdi şâdî tâ azîzimde

Müveccihdir yazarsa kıl kalemveş hâme târîhin

Yazılsın ahsen-i hat safha-i vech-i azîzimde

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.09.2014]. 359).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Doğum YeriGörüntüle
2Zeynep Özdald. 09 Ekim 1985 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Doğum YılıGörüntüle
5Zeynep Özdald. 09 Ekim 1985 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Ölüm YılıGörüntüle
8Zeynep Özdald. 09 Ekim 1985 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629MeslekGörüntüle
11Zeynep Özdald. 09 Ekim 1985 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Zeynep Özdald. 09 Ekim 1985 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Madde AdıGörüntüle
17Zeynep Özdald. 09 Ekim 1985 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle