KESBÎ, Mustafa Kesbî Efendi

(d. ?/? - ö. 1213 sonrası/1798-99 sonrası)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kesbî'nin asıl adı Mustafa'dır. Edirne'de doğdu. 15. yüzyıl divan şairi Şâhidî (ö.910/1505?)'nin neslindendir. Bir asır önce yaşayan Kesbî Mehmed Efendi (ö.1050/1640-41) ile hemşeri ve mahlastaştır. 1213/1798-99'da hayatta olduğu bilinen (Kurnaz vd. 2001: 853) şairin vefat tarihi hakkında bilgi yoktur.

Tuhfe-i Nâilî'de (Kurnaz vd. 2001: 853), İstanbul Üniversitesi Ktp. nr: 838'de Dîvân'ı olduğu kaydedilir fakat eser kayıptır. İbret-nümâ-yı Devlet isminde mecmua tarzında bir tarihçesi vardır (Bursalı Mehmed Tahir 1333-42: III/131) . Bir nüshası Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Efendi Koleksiyonu, nr: 484 ve 34 AE Tarih 484'te kayıtlı olan eser doktora tezi olarak hazırlanmıştır (Öğretmen 1996). 

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333-42). Osmanlı Müellifleri. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 31. 

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 853. 

Öğretmen, Ahmet (hzl.)(1996). Mustafa Kesbî'nin İbretnümâ-yı Devlet'i. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.02.2015
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERVİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NAKŞÎ, Şeyh Nakşî Mustafa Dede Efendid. ? - ö. 1853-54Doğum YeriGörüntüle
4DERVİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NAKŞÎ, Şeyh Nakşî Mustafa Dede Efendid. ? - ö. 1853-54Doğum YılıGörüntüle
7DERVİŞÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NAKŞÎ, Şeyh Nakşî Mustafa Dede Efendid. ? - ö. 1853-54Ölüm YılıGörüntüle
10DERVİŞÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NAKŞÎ, Şeyh Nakşî Mustafa Dede Efendid. ? - ö. 1853-54MeslekGörüntüle
13DERVİŞÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAKŞÎ, Şeyh Nakşî Mustafa Dede Efendid. ? - ö. 1853-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERVİŞÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NAKŞÎ, Şeyh Nakşî Mustafa Dede Efendid. ? - ö. 1853-54Madde AdıGörüntüle