ŞERÎF TAL'AT EFENDİ

(d. 1235/1820 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şerîf Tal'at Efendi, 1235/1820 senesinde Edirne'de doğdu. Edirne ve İstan­bul'da kâtiplik görevlerinde bulunduktan sonra memleketine döndü. Şairin hayatına dair fazla bir bilgi bulunmadığı gibi, ne zaman ve nerede öldüğü de belli değildir. Şerîf Tal'at Efendi'nin klasik divan şiiri çerçevesinde şiirler yazdığı görül­mektedir (Fatîn 1271: 252).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sayd edince ben seni ey mâh-veş çektim emek

Âteş-i fürkatle bişdi sînem içre bin semek

 

Ugruna cânım fedâdır hâsıl-ı ömrüm benim

Sükker-i vaslından özge âşıka olmaz yemek

 

Meh gibi rûşen iken yandıklarım bezminde hep

Böyle sevmezsen ... lâyık mı cânım söylemek

 

Kimse görmez belki sevmezdi cihânda bir güzel

Olmasaydı ger derûn-ı çeşmimizde merdümek

 

Râh-ı aşkında senin her demde maksûdum benim

Tal'at-ı mihr-i ruhundan kesb-i envâr eylemek

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul. 252.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MESTÇİ-ZÂDE SÂLİH EFENDİd. ? - ö. 1758Doğum YeriGörüntüle
2SÂNİÎ, Attar-zâde Mehmed Sâniî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
3SÜVÂRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂKIM, Giritli-zâde Abdülazîz Râkım Beyd. 1820 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendid. 1820 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DÜRRÎ, Süleymând. 1820-21 - ö. 1861\'den önceDoğum YılıGörüntüle
7RÂKIM, Giritli-zâde Abdülazîz Râkım Beyd. 1820 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendid. 1820 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9DÜRRÎ, Süleymând. 1820-21 - ö. 1861\'den önceÖlüm YılıGörüntüle
10RÂKIM, Giritli-zâde Abdülazîz Râkım Beyd. 1820 - ö. 1883MeslekGörüntüle
11MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendid. 1820 - ö. ?MeslekGörüntüle
12DÜRRÎ, Süleymând. 1820-21 - ö. 1861\'den önceMeslekGörüntüle
13RÂKIM, Giritli-zâde Abdülazîz Râkım Beyd. 1820 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendid. 1820 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÜRRÎ, Süleymând. 1820-21 - ö. 1861\'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂKIM, Giritli-zâde Abdülazîz Râkım Beyd. 1820 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
17MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendid. 1820 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DÜRRÎ, Süleymând. 1820-21 - ö. 1861\'den önceMadde AdıGörüntüle