KEŞFÎ, Mustafâ Keşfî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/1617\'den önce)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mustafâ Keşfî Efendi adıyla tanındı. Manastır’da doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Kara Çelebi-zâde Mehmed Efendi’den mülazım oldu. Sultan I. Ahmed (sal. 1603-1617) devrinde vefat etti.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 

Kılıç, Filiz-Bülbül, Tuncay (2007). Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. S. 43. Ankara.

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Efendi Bölümü. Nu: 765. v. 112b-113a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gözlerinden yaş yirine şimdi âteşler döker

Çarh-ı âteş-bâza döndi bâğda dolâblar

Sîm-i eşki merdüm-i çeşmüm tağıtdı yok yire

Kanlar ağlar şimdi muhtâc oldı füls-i ahmere (Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 476)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED BABAd. ? - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
2SÂMÎ, Hüssâmd. ? - ö. 1574\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3SABÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AHMED BABAd. ? - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
5SÂMÎ, Hüssâmd. ? - ö. 1574\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6SABÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AHMED BABAd. ? - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Hüssâmd. ? - ö. 1574\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9SABÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED BABAd. ? - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂMÎ, Hüssâmd. ? - ö. 1574\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SABÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AHMED BABAd. ? - ö. 1887Madde AdıGörüntüle
14SÂMÎ, Hüssâmd. ? - ö. 1574\'ten sonraMadde AdıGörüntüle
15SABÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle