KIRIMÎ, Dervîş Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1120/1708-09)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan Kırımî, İstanbulludur. Kırım diyarına pek çok kez seyahat ettiği için Kırımî şeklinde anılmış ve bu lakaptan kurtulamayıp Kırımî mahlasını kullanmıştır. Derviş zümresindendir. Vefatı 1120/1708-09’dur. (İnce 2005:580; Arslan 1994:96; Kurnaz vd. 2001: 829).

Sâlim, Kırımî'nin şiirlerinin çok güzel bulmamakla birlikte, onun güçlü hafızası olan yetenekli bir şair olduğunu belirtir. Ayrıca Kırımî'nin, Tıflî (ö. 1070/1659-60) gibi hikayeler anlatan bilgili biri olduğunu ifade eder. (İnce 2005: 580)

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mehmet Siraceddin Mecma-ı Şu'arâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.12.2013
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dimem bana vefâ gayra cefâ it

Cefâ vü cevri de ey meh bana it 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 580.)

Muammâ be-nâm-ı Kâsım

Pîşânesi vü kâküli sevdâsı mâhun

Subh u şebini itdi dîger-gûn dili zârun 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 581.)

Be-nâm-ı Saîb

Sirişkün seyl idüp ol var o servün pâyına her dem

Şema‘da misl-i pervâne gönül pey-der-pey üftâde 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 581.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ATÂd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Doğum YeriGörüntüle
4NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ATÂd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Doğum YılıGörüntüle
7NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ATÂd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
10NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ATÂd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958MeslekGörüntüle
13NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ATÂd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ATÂd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Cemil Cahit Cemd. 1909 - ö. 1958Madde AdıGörüntüle