KUDSÎ, Abdullah Kudsî

(d. ?/? - ö. 1332/1914?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah olan şair Kerkük’te doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Rahmetullah Demirci’nin oğlu olup anne tarafından Kırdar ailesine mensuptur. Kerkük Evkâf memurluğu, Hazine dava vekilliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı’ndan az önce öldüğü (1914?) tahmin edilmektedir. Mutasavvıf kimliği ile öne çıkan Kudsî kelam ilmindeki engin bilgisi ile tanındı. Hat sanatında da başarılıydı. Kendi hattıyla yazmaya başladığı Kuran-ı Kerim’i tamamlayamadan vefat etti.

Şiirlerinin çoğu çeşitli yazma şiir defterlerinde kalan Abdullah Kudsî'nin bazı şiirleri Havadis gazetesi ile Maarif dergisinde yayımlandı. Büyük oğlu Mehmet Zeki Efendi, Kudsî’nin şiirlerini bir araya getirerek Vesîle-yi Hüsnî adıyla 1913’te Sanayi Mektebi matbaasında bastırdı. Bu şiir kitabı aynı zamanda Kerkük’te basılan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Kaynakça

Saatçi, Suphi (yty.). “Abdullah Kudsî”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı. C. 6. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11239,abdullahkudsipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 14.11.2014] 

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). C. 5. “Kudsî, Abdullah”. İstanbul: Dergâh Yay. 430.

Ünver, Niyazi (2006). “Kudsî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 104.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Pend-i Peder (Baba Öğüdü)

Hikmet-i ârifte olmaz olmamış sehv ü galat

Çünki almıştır anı Hakdan dili bî-savt u hat

Ekrem olmaksa murâdın her işinde âdil ol

Yan çekil ifrât ü tefrîtten gözet hadd-i vasat

Ucb ü kibr ü nakd u hırsı buğzu terk etmek gerek

Çünki ahlâk-ı zemîme kalbi hep eyler sakat

Gönlünü pâk et sevâddan terk kıl âlâyişi

Şübhe yok kim manzarı pek lekedâr eyler nukat

Kes ümîdi gayrden Kudsî ki Hak imdâd ede

Âlem-i mânâ içün böyle kurulmuştur nemat

(Saatçi, Suphi (yty.). “ Abdullah Kudsî”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı. C. 6. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11239,abdullahkudsipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 14.11.2014])


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TIFLÎ, Mahmud Efendid. 1767-68 - ö. 1778-79Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3TIFLÎ, Ahmed Tıflî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TIFLÎ, Mahmud Efendid. 1767-68 - ö. 1778-79Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6TIFLÎ, Ahmed Tıflî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TIFLÎ, Mahmud Efendid. 1767-68 - ö. 1778-79Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9TIFLÎ, Ahmed Tıflî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TIFLÎ, Mahmud Efendid. 1767-68 - ö. 1778-79MeslekGörüntüle
11MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraMeslekGörüntüle
12TIFLÎ, Ahmed Tıflî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13TIFLÎ, Mahmud Efendid. 1767-68 - ö. 1778-79Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TIFLÎ, Ahmed Tıflî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TIFLÎ, Mahmud Efendid. 1767-68 - ö. 1778-79Madde AdıGörüntüle
17MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraMadde AdıGörüntüle
18TIFLÎ, Ahmed Tıflî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle