RAHMÎ, Abdurrahman Rahmî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rahmî hakkındaki bilgilerimiz Arif Hikmet’in Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sı ile onu kaynak olarak kullanan Tuhfe-i Nâilî’de verilenlerle sınırlıdır. Arif Hikmet, Kerküklü olan Rahmî’nin asıl adının Abdurrahman olduğunu kaydederek şairin bir gazeline yer vermiştir (Erdem 2014: 79). Tuman ise Arif Hikmet’le aynı bilgileri tekrar etmiş ve buradaki gazelin sadece iki beytini eserine almıştır (Kurnaz vd. 2001: 330).

 

 

Kaynakça

Erdem, Sadık (2014). Tezkire-i Şu'arâ (İnceleme- Çeviriyazı- İndeksli Tıpkıbasım) Ârif Hikmet. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. FAZİLE EREN KAYA
Yayın Tarihi: 19.12.2016
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sebk-i ibrîz-i sühandır nuhbe-i efkârımız

Nazm-ı şehvâr-ı gazeldir tuhfe-i âsârımız

Keffe-i ikbâlimiz memlû-yı nâ-kâmı ise

Ayn-ı yenbû’-ı hikemdir mu’ciz-i güftârımız

İhtirâz-ı tîg-i hasmımdan bana hâcet mi var

Berk-i hırmen-sûz-ı cândır âteş-i girdârımız

Mekteb-i dikkatde etdim kesb-i kânûn-ı edeb

Olsa lâyıkdır pesend-i ehl-i dil etvârımız

Burc-ı tevhîd-i hüviyyetde niyâz u ışk ile

Yekdir Allâh etme der-şeb tâ-seher ezkârımız

Cevf-i asdâf-ı ma’ânî bahrinin ka’rında da

Mübdi’-i dürr-i hünerdir ebr-i nîsân-bârımız

Rahmiyâ ol Yûsuf-ı hüsne giriftâr olalı

Rûd-ı Nîl-i Mısra benzer dîde-i hûn-bârımız

(Erdem, Sadık (2014). Tezkire-i Şu'arâ (İnceleme- Çeviriyazı- İndeksli Tıpkıbasım) Ârif Hikmet. Ankara: AKM Yay. 79.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Doğum YeriGörüntüle
2Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Doğum YılıGörüntüle
5Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Ölüm YılıGörüntüle
8Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Madde AdıGörüntüle
14Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle