KUL VAHAP, Abdulvahap Salt

(d. 1934 / ö. 04.09.2014)
âşık, memur
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Abdulvahap Salt 1934 yılında Malatya’nın Battalgazi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Salt’ın babası yörenin ileri gelenlerinden Hacı Bayram Efendi, annesi Zühal Hanım'dır. Hacı Bayram Efendi'nin evi zamanında önemli bir kültürel toplanma alanı olduğundan Abdulvahap’ın yetişmesinde bu evin büyük etkisi vardır. Abdulvahap, ilkokul yıllarında aile dostlarından Cumali Kalkan Efendi’den Kuran dersleri almış, daha sonra yörenin büyük âlimlerinden meşhur Ağınlı Ahmet Üzel’in meclislerine katılarak bilgisini, görgüsünü geliştirmiştir. Bu dönemde yoğun bir okuma alışkanlığı da kazanan Abdulvahap, kısa zaman sonra şiirler yazmaya başlamıştır (Kavruk vd. 2006: 590). Abdulvahap Salt 1953 yılında Battalgazi’de köy kâtipliğine tayin edilmiş, 1955’te askere gitmiş ve 1957 yılında telsiz muhabere çavuşu olarak terhis olmuştur. Terhisten sonra, Malatya merkez Badıllı Camii müezzinliğine, iki yıl sonra da Battalgazi’deki Meydanbaşı Camii imamlığına tayin olmuştur. Bu tayinlerden bir süre sonra yine Battalgazi merkez Karahan Camii imamlığına atanmış ve uzun süre burada görev yaptıktan sonra 1983 yılında emekli olmuştur. Şair, 4 Eylül 2014 tarihinde Battalgazi’de vefat etmiştir.

Genellikle şiirleriyle tanınan Abdulvahap Salt, hemen her konuda manzumeler kaleme almış, çok yazan yazdıklarını da ezberinde tutma özelliğine sahip kalem şuarasındandır. Şair, mesleği gereği dinî ve tasavvufî konular başta olmak üzere sosyal hayatın hemen her alanında, günlük hayatı ilgilendiren her hususta şiirler kaleme almıştır. Onun şiirlerinde tabiatın her inceliğini, güzelliğini, aşkın her safhasını lirik bir üslupla görmek mümkündür. Şiirlerinde baştan beri Kul Vahap mahlasını kullanan şair hikmetli sözler, veciz ifadeler ve tarih manzumeleri yazmayı da ihmal etmemiştir (Kavruk 1999). Malatya’nın pek çok binasında, camiinde Kul Vahap’ın tarih manzumeleri bulunmaktadır.

Kul Vahap, şiirlerinde her zaman hece veznini kullanmış, genellikle biçim olarak dörtlük kullansa da yer yer beyit birimiyle mesnevî, gazel, kıta vb. nazım şekillerini denemiştir. Muhteva olarak da ilahî, tevhid, münacaat, na’t, methiye vb. türleri yetkin bir şekilde kullandığı görülmektedir. Bu durum onun hem klasik Türk şiirinin hem de yüzyıllara dayanan Türk halk şiirinin ve estetik yapısının birikimlerinden de faydalandığını göstermektedir. Hece vezniyle mevlit yazan ender şairlerdendir olan Kul Vahap ulusal ve yerel günlük gazetelerde güncel olaylara değişik yönlerden bakarak derinlikli makaleler, fıkralar yazıp edebî, fikrî ve estetik bakış açısını düz yazıyla da ortaya koymuştur (Kavruk 1999: 3).

Şair nesirlerini manzumelerle süslemeyi bir yöntem hâline getirmiş, her köşe yazısını, makalesini mutlaka şiirlerle süslemiştir. Köşe yazıları dışında pek çok düzyazı eserleri, manzum-mensur karışık çalışmaları, salt manzum kitapları ve pek çok şiiri olmasına rağmen bunların çok azı yayımlanabilmiştir. 

Kaynakça

Kavruk, Hasan (1999). Kul Vahap, Binbir Vecize. Malatya: İnönü Üniversitesi Basımevi.

Kavruk, Hasan (2004). Efendim, Mevlid, Kul Vahap. Malatya: Medipres Yayıncılık.

Kavruk, Hasan, Metin Özer (2006). Geçmişten Günümüze Malatya Şairleri. Malatya: Malatya Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. HASAN KAVRUK
Yayın Tarihi: 02.07.2019
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlud. 1929 - ö. 16 Aralık 2015Doğum YeriGörüntüle
2EMİCİ, İbrahim Emicid. 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Güzin Oralkand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Aysel Alpsald. 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HACI CELİL, Celil Kapland. 10.10.1934 - ö. 17.02.2013Doğum YılıGörüntüle
6SERVET DENİZERd. 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Aysel Alpsald. 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HACI CELİL, Celil Kapland. 10.10.1934 - ö. 17.02.2013Ölüm YılıGörüntüle
9SERVET DENİZERd. 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Aysel Alpsald. 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HACI CELİL, Celil Kapland. 10.10.1934 - ö. 17.02.2013MeslekGörüntüle
12SERVET DENİZERd. 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Aysel Alpsald. 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HACI CELİL, Celil Kapland. 10.10.1934 - ö. 17.02.2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SERVET DENİZERd. 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Aysel Alpsald. 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HACI CELİL, Celil Kapland. 10.10.1934 - ö. 17.02.2013Madde AdıGörüntüle
18SERVET DENİZERd. 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle