Kurd-zâde/Zâkirî, Ahmed Zâkirî Efendi

(d. ?/? - ö. 1097/1685-86)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kurd-zâde/Zâkirî, Ahmed Zâkirî Efendi Filibe'de doğdu. Asıl adı Ahmet olup Kurd-zâde sanıyla tanındı. İstanbul'da öğrenim görüp kadı oldu. Rumeli kasabalarında kadılık yaptı. Karaferye kadısıyken 1097/1685-86 yılında vefat etti. Öldüğü beldede medfundur. Şakayık’ta mazul olduktan sonra vefat ettiği yazılıdır. Şiirlerinde Zâkirî mahlasını kullandı.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 82

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.198

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 286

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.1. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 224

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 667

Yılmaz, Kâşif (hzl.)(2001). Güftî ve Teşrifâtü'ş-Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay. 130-31.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.09.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gönülde 'ışk birdür sevdügüm de dâimâ birdür

Mahabbet eline şâhid de birdür müdde'â birdür

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 82)

Bu âh u eşk ile eyler cihâna sırrumı ifşâ

Yanar kan agların iki gözümdendür yine şekvâ

Ne denlü duzah-ı gamda yanarsan Zâkirî şükr it

Ki ol şâh-ı kerîmün rahmet-i deryâsı müstevfâ

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 667).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YeriGörüntüle
2İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
3ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
6ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Doğum YılıGörüntüle
7RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850MeslekGörüntüle
11İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853MeslekGörüntüle
12ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44MeslekGörüntüle
13RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Madde AdıGörüntüle
17İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
18ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Madde AdıGörüntüle