RÂŞİD, Mustafâ

(d. 1238/1822 - ö. 1267/1850)
divan şairi, kâtip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1238/1822 yılında Filibe’de doğdu. Mustafâ Râşid Efendi olarak tanındı. Şeyhzâde İbrahim Edhem Efendi’nin oğludur. Tahrirat kâtipliği yaptı. 1267/1850 yılında vefat etti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 23.10.2013
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyit

Gönülde tâbiş-i hasret nümâyân oldı gitdikce

Tenümde renciş-i firkat ferâvân oldı gitdikce

 

Çıkınca zülfi fesden başka revnak buldı yâr ammâ

Benüm şîrâze-i aklum perîşân oldı gitdikce

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 313.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Doğum YeriGörüntüle
2TABÎBÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SABÛRÎ, Dede Çelebid. 1638 - ö. 19.12.1717Doğum YeriGörüntüle
4ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Ölüm YılıGörüntüle
8KÂNÎ, Mustafa Kânî Beyd. ? - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
9ÇORLULU ÂŞIK, İbrahim Ağad. ? - ö. 1850?Ölüm YılıGörüntüle
10MERDÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838MeslekGörüntüle
12MENBA‘Îd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZZET, Mütercim İzzet Paşad. 1843 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEHBÎ, Derviş İbrahim Vehbî Efendid. ? - ö. 1801-02Madde AdıGörüntüle
17SÂLİM, Mehmed Sâlim Efendid. ? - ö. 1157-58Madde AdıGörüntüle
18GÜFTÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1651-52Madde AdıGörüntüle