LÜTFÎ, Derviş Rahîmâ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tebrizli olup Derviş Rahîmâ olarak bilinir. Derviş Abdî tarafından yetiştirilmiştir. Garip şiirleri vardır. (Zavotçu 2009: 194; Müstakimzâde 2000: 212; Kurnaz vd. 2001: 887)

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.02.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Çün şâh-ı mâr-ı zülfüni gördi dil-i harāb
İtdi hayâl anı ki ola pâs-bân-ı genc


Îmâ-yı çeşmi ma‘reke-ârâ-yı hüsn ü nâz
İtmez esîr-i ‘aşkına hergiz delâl ü gunc

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.194)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PENÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Doğum YeriGörüntüle
3ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
4PENÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Doğum YılıGörüntüle
6ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7PENÂHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Ölüm YılıGörüntüle
9ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10PENÂHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13PENÂHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Madde AdıGörüntüle
15ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle