SÂMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sâmî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Sâmî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Sâmî-i Burusevî” ibaresinden Sâmî’nin Bursalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 152b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Sâmî-i Burusevî

Ne ki gül-bûse-çîn olmak ne mümkin la‘l-i nâbından

Olur gül-pûş-ı hayret sürhî-i reng hicâbından

 

Bu gülşenden nice erbâb-ı dil gül-çîn-i kâm olsun

Nümâyândur sirişk-i dîde-i bülbül gül-âbından

 

‘Acebdür halk olur ser-der hevâ-yı câdde-i nahvet

Sipihrüñ yeñse rûze devlet-i pâ-der rikâbından

 

Garîb-i hâksâruñ kadr-i ‘âlî oldıgın añla

Kıyâs it şebnemüñ hurşîde ferhâ incizâbından

 

Ser-i mû idemez dil vasf-ı sevdâ-yı ser-i zülfüñ

Sühan zencîr olur pây-ı beyâna pîç ü tâbından

 

İdüp bu şi‘ri ‘arz-ı hâk-i pây-ı hazret-i üstâd

Bu takrîb ile Sâmî kesb-i feyz ide cenâbından

 

O dânâ dil k’olur hurşîd ü meh pâ-mâl-i izmihlâl

Sipihr-i fazlınuñ kem-ter şu‘â-i âfitâbından

                        (Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 152b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
2GAMÎd. ? - ö. 1497-98Doğum YeriGörüntüle
3YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Doğum YeriGörüntüle
4SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5GAMÎd. ? - ö. 1497-98Doğum YılıGörüntüle
6YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Doğum YılıGörüntüle
7SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8GAMÎd. ? - ö. 1497-98Ölüm YılıGörüntüle
9YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Ölüm YılıGörüntüle
10SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11GAMÎd. ? - ö. 1497-98Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
14GAMÎd. ? - ö. 1497-98Madde AdıGörüntüle
15YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Madde AdıGörüntüle