MAHZÛLÎ, Lofçalı

(d. ?/? - ö. 1276/1858 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Lofça'da doğdu. Asıl adı İsmâîl Mahzûlî Efendi'dir. Daha sonra Filibe'ye göç etti, bir müddet burada ilim tahsiline çalıştı. Filibe'de ömrünü geçirdi ve burada bir dükkân açıp geçimini ciltçilik yaparak sağladı. Ölüm tarihi bilinmemekle beraber 1858'den sonraki bir tarihte öldüğü tahmin ediliyor. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

 

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görünen berk değil şu'le-i âhım görünür

Şeb-i firkatde o şu'le ile râhım görünür

Bu karanlık ki zuhûr eyledi sanman gecedir

Kaplayıp âlem-i dünyâyı günâhım görünür

Ay olur kim göremem ol meh-i tâbânımı ben

Lîk ağyâra gece gündüz o mâhım görünür

Leyle-i gamda tasabbur edegör Mahzûlî

Âkıbet bir gün olur lutf-ı İlâhım görünür

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 369.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Mutkov (Mutlu)d. 1935 - ö. 1997Doğum YeriGörüntüle
3DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmedd. 1853 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5Mustafa Mutkov (Mutlu)d. 1935 - ö. 1997Doğum YılıGörüntüle
6DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmedd. 1853 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
8Mustafa Mutkov (Mutlu)d. 1935 - ö. 1997Ölüm YılıGörüntüle
9DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmedd. 1853 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895MeslekGörüntüle
11Mustafa Mutkov (Mutlu)d. 1935 - ö. 1997MeslekGörüntüle
12DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmedd. 1853 - ö. 1913MeslekGörüntüle
13CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mustafa Mutkov (Mutlu)d. 1935 - ö. 1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmedd. 1853 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Madde AdıGörüntüle
17Mustafa Mutkov (Mutlu)d. 1935 - ö. 1997Madde AdıGörüntüle
18DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmedd. 1853 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle