DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmed

(d. 1269/1853 - ö. 1331/1913)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Derviş, 1853 yılında Lofça'da doğdu. Asıl adı Ahmed Derviş'tir. Topuzoğlu Ahmed Derviş sanıyla tanındı. Lofçalı Hoca olarak da bilinmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın yakın akrabasıdır. Memleketinde ilköğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi. Fatih medreselerinde öğrenim gördü. Osmanlı-Rus harbine gönüllü olarak katıldı ve Plevne'de çarpıştı. Esir düştü. Esaretten dönüşünde Haliç Feneri'nde Abdisubaşı Mescidi imamlığını alarak münzevi bir hayat yaşadı. Mescidin meşrutasını zengin bir kütüphane hâline getirdi. Muallim Nâcî ile Şeyh Vasfî bu mahfelin devamlı simalarındandı. Kendi kendine Fransızca öğrendi. Lamartin'in Osmanlı Tarihi'nin önsözünü tercüme ederek Ahmed Cevdet Paşa vasıtasıyla II. Abdulhamîd'e sununca Mekteb-i Sultânî baş imamlığına tayin edildi. 31 Mart Vak'ası'ndan sonra bu görevinden ayrılarak tekrar mescitte tam bir inzivaya çekildi. 60 yaşlarına yakınken gönüllü olarak Balkan Harbine de katıldı. Bulgarların Edirne'yi işgalinde 1331/1913 yılında Edirne'de şehit düştü. Ölümüne "Düşdi hâke on üçünde recebin / Edirne'de Şehîd Dervîş Efendi" tarihi düşürüldü.

Lofçalı Ahmed Derviş Efendi'nin bazı tercümeleri Sa'âdet ve Tercüman gazetelerinde imzasız olarak yayımlandı. Şiir de yazmasına rağmen âşıkâne şiirleri bir araya getirilip basılamadı.

Kaynakça

Okutan, G. (2003). "Derviş". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. III. Ankara: AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Derviş Efendi". C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHZÛLÎ, Lofçalıd. ? - ö. 1858 ds.Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Mutkov (Mutlu)d. 1935 - ö. 1997Doğum YeriGörüntüle
3CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
4HİDECİ, Hâkim Hacı Molla Muhammedd. 1853 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
5ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKÎ, Muhemmed Resûld. 1853-1854 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
8KÂMİL PAŞA, Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşad. 1832 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
9İSMAİL FAİKd. ? - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10BÜYÜK İRŞÂDÎ BABA, Bayburtlud. 1790? - ö. 1865MeslekGörüntüle
11HİLÂLÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İSMAİL EFENDİd. 1926 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İZZET, Mütercim İzzet Paşad. 1843 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYRÎ, Mehmed Hayrullahd. 1860? - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ENSÂRÎd. ? - ö. 1619/20Madde AdıGörüntüle
17NÜZHET, Mehmed Nüzhetd. 1828 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle
18SA’DÎ, Arab-zâde Sa’dullah Sa’dî Efendid. ? - ö. 1843Madde AdıGörüntüle