MEHDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi ve bestekâr
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdat’ta doğdu. Safayî asıl ismini yazmak istemişse de tezkire nüshalarının hepsinde boş bırakılmıştır. Önce şeyh Abdülkâdir-i Geylânî'inin tarikatine bağlanmıştır. Daha sonra bir derviş olarak İstanbul’a gelmiş, o zaman Galata’ya bağlı Tophane’deki Kadirî tarikatine girmiş ve orada uzlete çekilmiştir (İnce 2005: 623; Çapan 2005: 545). Muhtemelen Safâyî ve Sâlim'in tezkirelerini tamamladıkları 1720’li yıllardan sonra vefat emiştir. Safâyî'ye göre şiirleri güzeldir. Tezkireler, Medhî’nin üç beytini almışlardır (İnce 2005: 623; Çapan 2005: 545). Kendisi hakkında bilgi veren Safâyî ve Sâlim onun musikişinalığından söz etmezler. Bununla birlikte iki ilahisini bestelemiştir (Erdemir 1999: 276).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 

Erdemir, Avni (1999). Musikişinas Divan Şairleri. Ankara: Türk Sanatı ve Eğitimi Vakfı. 

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 

Haluk İpekten, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey(1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: İSMAİL HAKKI AKSOYAK - HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 28.11.2013
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Uşşak İlahi

Eya gaffâr olan Mevlâ-yı bî-çun

Esirge kullarını etme mahzûn

Recâ-yı afvın etdim eyleme red

Esirge kullarını etme mahzûn

 

Koma ayakda kaldır müstmendini

Ki sensin ehrâm u eşfak efendi

Sevindir lutfunla derdmendi

Esirge kullarını etme mahzûn

 

Nice bir hasret ile edelim âh

Keremlerle atâlar eyle Allâh

Açılsın bâb-ı rahmet her sehergâh

Esirge kullarını etme mahzûn

 

Egerçi Medhî’nin kârı hatâdır

Velî senden inâyet mültecâdır

Sana lâyık olan çünkü atâdır

Esirge kullarını etme mahzûn

(Erdemir, Avni (1999). Musikişinas Divan Şairleri. Ankara: Türk Sanatı ve Eğitimi Vakfı. 276).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
3SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Doğum YılıGörüntüle
6SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Ölüm YılıGörüntüle
9SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655MeslekGörüntüle
12SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle
18SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle