HEVÂYÎ, İshak Efendi

(d. 1152/1740 - ö. 1187/1773-74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008:354-355). Bu esere göre Harszade Tâib Bektaş Efendi'nin amca oğludur. Otuz üç yaşında iken 1187/1773-74 senesinde vefat etti.

Hatibî, arzularının peşinden giden bir karaktere sahip olduğundan Hevâyî mahlası ile şiirler yazdığını ileri sürer.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 354-355.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Subh-ı ümmîd açılır çâk-i girîbânımdan

Şâh-ı gam hîre-nümâ zülf-i perîşânından

Her kaçan seyr-i gülistâna azîmet kılsa

Çeşmime lerze düşer serv-i hırâmânımdan

Bir nazar kılsa eger bu dil-i bî-ârâmım

Haşre dek mest yatur nergis-i mestânından

Vaslına irmek olur mu o kad-i mevzûnun

Hûn-ı âşık saçılır hancer-i bürrânından

Neş'e-yâb olmak içün imdi Hevâyî eşkim

Bana yegdir felegin lutf ile ihsânından

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 354.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AYŞÎ, Hüseyin Ayşî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÎMÎd. ? - ö. 1426-27Doğum YeriGörüntüle
3MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
4NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Doğum YılıGörüntüle
5KARAKÂŞÎ, Ahmed Şâhd. 1740 - ö. 1828Doğum YılıGörüntüle
6NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Ölüm YılıGörüntüle
7KARAKÂŞÎ, Ahmed Şâhd. 1740 - ö. 1828Ölüm YılıGörüntüle
8NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9KARAKÂŞÎ, Ahmed Şâhd. 1740 - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Madde AdıGörüntüle
11KARAKÂŞÎ, Ahmed Şâhd. 1740 - ö. 1828Madde AdıGörüntüle