HEVÂYÎ, İshak Efendi

(d. 1152/1740 - ö. 1187/1773-74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008:354-355). Bu esere göre Harszade Tâib Bektaş Efendi'nin amca oğludur. Otuz üç yaşında iken 1187/1773-74 senesinde vefat etti.

Hatibî, arzularının peşinden giden bir karaktere sahip olduğundan Hevâyî mahlası ile şiirler yazdığını ileri sürer.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 354-355.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Subh-ı ümmîd açılır çâk-i girîbânımdan

Şâh-ı gam hîre-nümâ zülf-i perîşânından

Her kaçan seyr-i gülistâna azîmet kılsa

Çeşmime lerze düşer serv-i hırâmânımdan

Bir nazar kılsa eger bu dil-i bî-ârâmım

Haşre dek mest yatur nergis-i mestânından

Vaslına irmek olur mu o kad-i mevzûnun

Hûn-ı âşık saçılır hancer-i bürrânından

Neş'e-yâb olmak içün imdi Hevâyî eşkim

Bana yegdir felegin lutf ile ihsânından

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 354.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED-İ HARÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BEYÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Doğum YeriGörüntüle
4KARAKÂŞÎ, Ahmed Şâhd. 1740 - ö. 1828Doğum YılıGörüntüle
5NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Doğum YılıGörüntüle
6KARAKÂŞÎ, Ahmed Şâhd. 1740 - ö. 1828Ölüm YılıGörüntüle
7NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Ölüm YılıGörüntüle
8KARAKÂŞÎ, Ahmed Şâhd. 1740 - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10KARAKÂŞÎ, Ahmed Şâhd. 1740 - ö. 1828Madde AdıGörüntüle
11NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Madde AdıGörüntüle