MEDÎHÎ, Mehmed Medîhî Efendi

(d. ?/? - ö. 1083/1672)
müderris, kadı, şair
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Mehmed’dir. Medrese öğrenimi gören Mehmed Efendi kırk akçeyle medreseye girmiş, azlinden sonra Mısr-ı Kahire’de Berles kazasına kadı olmuş, şehnâmehânlıkla şöhret kazanmıştır. Safâyî, tezkiresinde onu, eğlence düşkünü, güler yüzlü, zen-perest ve giyim kuşam konusunda zafiyeti olan bir şair olarak tanımlamaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2006). “Medîhî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 241-2.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 538-39.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay. 279.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. ​ 945.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Efendi. Mecelletü’n-Nisâb. Süleymaniye Kütüphanesi. Halet Efendi. No. 628. vr. 389a.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Vekayiü’l-Fudalâ. C. II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 694.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Medîhî Mehmed Efendi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 183.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜJGâN ÇAKIR
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaside-i şitâiyye'den

mefâ‛ilün fei‛lâtün mefâ‛ilün fe‛ilün

Seher ki Yûsuf-ı hurşîd gözden oldı nihân

Agardı aglamadan berf sanma çeşm-i cihân

Bürâdedür dökilen berf sanma her tarafa

Felek bu kubbe-i mînâda itmede devrân

Bozılmış idi meger çarhı sâ‛at-i dehrün

Geçürdi igneden idüp hilâlden sûhân

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 539.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Saîd, Yirmisekiz Çelebi-zâde Mehmed Saîd Paşad. ? - ö. 1761Doğum YeriGörüntüle
2ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
3Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Saîd, Yirmisekiz Çelebi-zâde Mehmed Saîd Paşad. ? - ö. 1761Doğum YılıGörüntüle
5ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
6Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Saîd, Yirmisekiz Çelebi-zâde Mehmed Saîd Paşad. ? - ö. 1761Ölüm YılıGörüntüle
8ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
9Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Saîd, Yirmisekiz Çelebi-zâde Mehmed Saîd Paşad. ? - ö. 1761MeslekGörüntüle
11ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833MeslekGörüntüle
12Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Saîd, Yirmisekiz Çelebi-zâde Mehmed Saîd Paşad. ? - ö. 1761Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Saîd, Yirmisekiz Çelebi-zâde Mehmed Saîd Paşad. ? - ö. 1761Madde AdıGörüntüle
17ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Madde AdıGörüntüle
18Serpil Gülgûnd. 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle