MEŞKÎ, Mehmed Meşkî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1004/1595-96)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Meşkî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Tokat’ta doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Divan-ı hümayunda kâtiplik yaptı. 1004/1595-96 yılında İstanbul’da vefat etti ve buraya defnedildi.

Meşkî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi edebi kişiliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 4. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Belediye 11. vr. 173b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Hk 1275. vr. 100b.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Ne denlü çogalsa cürm ü günâhun

Yine dergâh-ı Hakdan olma hâlî

Olupdur rahmeti kahrına gâlib

On artıkdur celâlinden cemâli

xxx

Hâr sanman görinen şâh-ı gül üzre bülbülün

Tırnagı kalınca çalışdı visâline gülün

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 173b).

xxx

Zülf-i siyâh içinde ol ebrû-yı zerd-fâm

Altun oluk gibi görinür Ka’be’de hemân

(Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014]. 135).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Rıza Zelyutd. 13 Nisan 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SABRİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FEHMÎ, Zilelid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Rıza Zelyutd. 13 Nisan 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SABRİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FEHMÎ, Zilelid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Rıza Zelyutd. 13 Nisan 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SABRİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FEHMÎ, Zilelid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Rıza Zelyutd. 13 Nisan 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SABRİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FEHMÎ, Zilelid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Rıza Zelyutd. 13 Nisan 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SABRİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEHMÎ, Zilelid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Rıza Zelyutd. 13 Nisan 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SABRİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FEHMÎ, Zilelid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle