MES'ÛD

(d. 1195?/1780? - ö. 1290/1873)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserilidir. Çevresinde “Mes’ûd-ı Rahmet-âlûd” namıyla tanındı. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte kendisi gibi şair olan ağabeyi Sâlim Efendi’nin doğumuna nispeten 1195/1780 tarihinde doğduğu anlaşılmaktadır (Güven 1999: 73). Hayatı hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Râgıb Bey Mecmûa'sında şair hakkında verilen kısa malumata göre Kayseri müftüsü meşhur Hisarcıklızâde Mustafa Haşim Efendi’nin oğlu olup eğitimini tamamladıktan sonra birtakım devlet hizmetlerinde bulunmuş, edip ve övgüye değer bir kimsedir (Güven 1999: 73, Güven 2000: 90). Gavremzâde Şeyhî’nin Mecmûa’sında yer alan bir şiirinin başlığından ve sondaki tarihten şairin 1232/1816-17 senesinde Karahisar-ı Sâhib’in Sandıklı kazasında memuriyette bulunduğu anlaşılmaktadır. 1290/1873 yılında vefat etti. Hacıkılıç Camii civarında medfundur.

Mes’ûd’un bir Dîvân’ı bilinmiyorsa da özellikle yöresel şiir mecmualarında şiirleri mevcuttur. Bu şiirlerden 40’a yakını neşredilmiştir (Güven 1999: 73-128). Şairin Kayseri’deki muhtelif eserlerde bulunan kitâbelerdeki tarih manzumelerine bakılırsa döneminde Kayseri’de özellikle tarih düşürmesiyle tanındığı söylenebilir. Ayrıca Gavremzâde Şeyhî Mecmuası’nda bir miktar şiirinin Fuzûlî, Nedîm, Vehbî, Nazîm vs. gibi büyük şairler arasında yer aldığına göre çağdaşı yerel şairler arasında belli bir şöhreti olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 

Akyurt, Yusuf. Kayseriyye Şehri ve Civarı. TTK Kütüphanesi. Y.610. 54.

Diriöz, Meserret, Haydar Ali Diriöz (hzl.). (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşâhiri). Kayseri.

Gavremzâde Şeyhî. Mecmû’a. Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Özel Kütüphanesi. Millî Kütüphane MFA (A) 4276.

Güven, Ahmet Emin (1999). Şair Hisarcıklızadeler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay. Güven, Ahmet Emin (2000). Kayseri’de Mecmualar. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 

Palamutoğlu, Mehmet (hzl.) (1978). Ahmet Nazif, Kayseri Tarihi (Mir’ât-ı Kayseriyye). Kayseri: Kayseri Özel İdare Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi Birliği Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Beni mehcûr kıldı sifle çerh âhû-nigâhımdan

Tutuşsun sû-be-sû bâmı şerâr-ı dûd-ı âhımdan

Ne gerdûn-ı sitemgerden ne nâ-yâb-ı hüner-verden

Benim pesmânde-i keff olduğum baht-ı siyâhımdan

 

Şu denlü garka-i deryâ-yı ye’s oldum bu eyyâmda

Meded-reslik bana emr-i muhâl püşt-i penâhımdan

 

Yerim bir lâne-i ahzân u gamdır kim bu âlemde

Uçar her cânibe murgân-ı gam künc-i külâhımdan

 

Beni ger şüst u şû itmezse âb-ı mağfiret âyâ

Ne rütbe ehl-i haşr-âlûd olur çirk-i günâhımdan

 

Ben oldum sû-be-sû iklîm-i aşka şimdi fermân-rev

Hemân dûr itmesün Feyyâz-ı Mutlak böyle câhımdan

 

Nihâl-i hüşk-i mâ fi’l-bâl-i âmâlim yine Mes’ûd

Aceb mi sebzedâr olsa şu eşk-i bâmgâhımdan

(Gavremzâde Şeyhî. Mecmû’a. Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Özel Kütüphanesi. Millî Kütüphane MFA (A) 4276. 280.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BELÎĞ, Mehmed (Abdullâh)d. ? - ö. 1744-45Doğum YeriGörüntüle
2Doğan Ümit Akseld. 1946 - ö. 3 Nisan 2008Doğum YeriGörüntüle
3Turan Koçd. 3 Mayıs 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BELÎĞ, Mehmed (Abdullâh)d. ? - ö. 1744-45Doğum YılıGörüntüle
5Doğan Ümit Akseld. 1946 - ö. 3 Nisan 2008Doğum YılıGörüntüle
6Turan Koçd. 3 Mayıs 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BELÎĞ, Mehmed (Abdullâh)d. ? - ö. 1744-45Ölüm YılıGörüntüle
8Doğan Ümit Akseld. 1946 - ö. 3 Nisan 2008Ölüm YılıGörüntüle
9Turan Koçd. 3 Mayıs 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BELÎĞ, Mehmed (Abdullâh)d. ? - ö. 1744-45MeslekGörüntüle
11Doğan Ümit Akseld. 1946 - ö. 3 Nisan 2008MeslekGörüntüle
12Turan Koçd. 3 Mayıs 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
13BELÎĞ, Mehmed (Abdullâh)d. ? - ö. 1744-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Doğan Ümit Akseld. 1946 - ö. 3 Nisan 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Turan Koçd. 3 Mayıs 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BELÎĞ, Mehmed (Abdullâh)d. ? - ö. 1744-45Madde AdıGörüntüle
17Doğan Ümit Akseld. 1946 - ö. 3 Nisan 2008Madde AdıGörüntüle
18Turan Koçd. 3 Mayıs 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle