Metin Savaş

(d. 01 Ocak 1965 / ö. -)
Bakkal, Yazar
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Balıkesir’de, kalabalık ve nispeten varlıklı, klasik bir taşra ailesinin içinde doğdu. Beş yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Sırasıyla; Fatih İlkokulu, Muallim Yahya Efendi İlkokulu, Çavuşoğlu Özel Koleji ve Gelenbevi Ortaokulu gibi farklı okullarda eğitim gördü. Lise öğrenimini Vefa Lisesindeyken yarıda bırakarak çalışma hayatına atılmak zorunda kaldı. Çocukluk ve gençlik yıllarını hem Samiha Ayverdi’nin yaşadığı, hem de Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye’sinin mekânlarından biri olan İstanbul’un Fatih ilçesinin Çarşamba semtinde geçirmiştir. Askerlik görevi öncesinde Lâleli semtindeki tek yıldızlı bir otelde komilik ve garsonluk yaptı. Vatani görevini Kütahya, İzmir ve Konya’da ifa etti. Babasının iş dünyasında karşılaştığı güçlükler nedeniyle doğduğu yer olan Balıkesir’e ailesiyle beraber askerlik sonrasında geri döndü. 1988-2012 tarihleri arasında Balıkesir çarşısında yirmi dört yıl boyunca aile mesleği olan mahalle bakkallığı yaparak geçimini sağladı. Metin Savaş’ın dedesi, dedesinin babası, büyük dayısı ve küçük amcası hep bakkaldır. Bu meslek Metin Savaş’ı yazarlık serüvenine içten içe hazırlayan unsurlardan biri olmuştur. Nitekim ileride yazacağı romanlarının kurgularına esnaflık sayesinde tanıdığı kendi müşterilerinin şahsiyetlerini veya hikâyelerini kırık dökük de olsa yansıtacaktır. Sanatçı, 2012 yılının son ayında bakkal dükkânını kapatarak kendisini bütünüyle kitap okumaya ve romancılık serüvenini sürdürmeye adadı. Kaleme aldığı eserlerle çeştili ödüller aldı. 1995 yılında Türk Edebiyatı Vakfı’nın düzenlediği Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması’nda Ninemin Türküleri adlı kısa öyküsüyle mansiyon ödülüne lâyık görüldü. 1998 yılında Orkun dergisinin tertiplediği makale yarışmasında ikincilik aldı. 1999 yılında İstanbul Tuzla Belediyesi’nin açmış olduğu roman yarışmasında Efendi Dayının Kozalakları adlı ilk romanıyla birinciliği Ahmet Kekeç’le paylaştı. Zemheri Kuyusu adlı romanı Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülüne değer bulundu. Erlik romanına ESKADER (Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği) roman armağanı verildi. 2014 yılındaysa “Türk romanına yaptığı katkılar” gerekçesiyle Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından Ayvaz Gökdemir Edebiyat Ödülüyle taltif edildi. Hiç evlenmemiş olan Metin Savaş hâlen memleketi Balıkesir’de ailesiyle birlikte yaşamakta ve edebiyat ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Metin Savaş, yirmili yaşlardayken iddiasız hikâyelerden ve duygusal denemelerden oluşan ilk yazılarını Türk Edebiyatı dergisinde yayımlamaya başlamıştır. Yazarın Türk Edebiyatı dergisiyle başlayan dergi yazarlığı serüveni Dergâh dergisiyle pekişmiş, Orkun dergisiyle devam etmiş ve kısa süreli de olsa Bi Kere Mizah adlı dergiyle mizah yazarlığı deneyimi olmuştur. Daha sonrasında yine kısa bir süre Mağaradakiler adlı dergiye yazmasıyla adı daha fazla duyulunca Türkiye’nin en köklü dergilerinden biri olan Türk Yurdu’nun yazar kadrosuna girmiştir. Sanatçı kaleminden dökülenleri; İnziva Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, Ayarsız, İhtimal, Kurgan Edebiyat, Edebice, Alperen, Kısık Sesler, Millî Mecmua,Telmih, İttihat, Türgen, Bozkır, Arka Kapak, Kardeş Kalemler, Gündökümü,TDAV Tarih ve Kültür Dergisi, Çâre, Ihlamur, Yesevi , Köroğlu, Kamu-Türk, Dokuz Kalem, Kamlançu, Başka Balkan Edebiyat, Sen-Ce ve Nefes gibi süreli yayınlarla birlikte; Kırmızılar Hareketi, Edebiyat Dünyamız, Şâhitler Dergisi, Bilimdili, Ateş Az Saytı (Azerbaycan), Ahıskalı Gençler Birliği, Ülkücü Kadro, Milli Düşünce Merkezi, Tarihistan, Kül Dergisi, Turkuaz Köşe ve Millî Akıl gibi sanal dergilerde yayımlamayı sürdürmüştür. Savaş bu dergilerde yayımlanan muhtelif konuları işlediği doksan dokuz yazısını bir araya getirerek Kırmızı Yazılar adıyla 2018'de kitaplaştırmıştır.

Yazarlık serüveninin başlanıgıcını "Evimizde daktilo vardı ve ben de bu daktiloda küçük yeğenlerim için uyduruk masallar yazıyordum. Buna rağmen yazar olmak gibisinden bir şeyi hiç akıl edemiyordum. Aradan zaman geçip de çocukça kitapların ardından ciddi kitapları keşfetmeye başlamıştım. Lisedeyken elime geçen Sinekli Bakkal romanı hayatımın dönüm noktalarından biri olmuştur. Yine aynı yaşlardayken Osman Turan’ın eserlerini keşfetmiştim ve Türk tarihine böylelikle kapılıp gitmiştim. Yaşım ilerledikçe, bilinçsiz olarak ardı ardına epeyce kitabı yalayıp yutunca bir şeyler yazabileceğim fikri zihnimde uyanmaya başlamıştı. Yirmili yaşlarımın ortalarındayken bir gece değişik bir rüya gördüm, gecenin içinde üşenmeksizin yataktan çıktım ve görmüş olduğum rüyanın ilhamıyla ilk kısa hikâyemi yazdım." (Şenel 2016). şeklinde dile getiren Savaş'ın Çerkez Güzeli adlı bu ilk hikâyesi Türk Edebiyatı dergisinde 1992’de yayımlanmıştır. Türk Edebiyatı Vakfı’nın düzenlediği 1995 Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması’nda Ninemin Türküleri adlı kısa hikâyesiyle ödüllendirilmesi taşradaki yazarın edebiyat ortamında adının duyulmasını sağlamıştır. İlerleyen yıllarda fiktif yapıyı genişleterek roman kaleme almaya yönelen yazar, 2000'de yayımlanan Efendi Dayının Kozalakları adlı ödüllü ilk romanıyla da "romancı" olarak karşımıza çıkmıştır.

Yazar, insanlık tarihinin çıkardığı en büyük romancı olarak Dostoyevski’yi kabul eder. İyi bir romancının önde gelen meziyetlerinden birinin gözlem yeteneği olduğunu ifade eden Metin Savaş, esnaflık hayatının kendisine bu konuda büyük bir avantaj sağladığını dile getirir. Zemheri Kuyusu’ndan itibaren postmodern tekniğe yönelerek bilinç akışı, üstkurmaca, çok seslilik, metinlerarasılık gibi çeşitli yöntemlere eserlerinde sıklıkla yer verir. Romanlarında dikkat çeken bir diğer unsur da iyilik taraftarlarıyla kötücül güçlerin arasındaki mücadeledir (Öztürk 2018: 2). Panoramik olarak Balıkesir'in; çarşısından mimarisine, heykellerinden camilerine kadar geniş yer kapladığı Metin Savaş'ın romanlarında temel arketipler de eserlerin kurgusunda sıkça kullanılır. Bu yönleriyle yazarın romanları metinlerarası okumaya gayet müsaittir. Romanlarında dikkati çeken en önemli unsur tarihsel gerçekliklere bağlı kalması ve romanlarının tarihî arka planının kuvvetli olmasıdır. Belirli şahsiyetler, romanlar ve karakterler üzerine incelemeler de yapan yazar Sevda Gibi Bir Gizli Emel (2018) adlı eserinde Atsız'ın Ruh Adam'ını derinlemesine ele almıştır. Savaş'ın bu minvalde Karanlıkta Savaşanlar / 1984 Üzerine Bir İrdeleme adlı eseri ise 2019'da yayımlanmıştır.

Kaynakça

Altay, İbrahim (2013) “Türkiye’de Şeytan Giderek Güçleniyor”, Sabah, 23 Şubat 2013.

Erden, Zinnur (2016). "Baykuşlar Geceleyin Öter ve Postmodern Türk Romancılığında Metin Savaş". Ayarsız. S. 2.

Erdoğan, Funda Özsoy (2015). "Kuvayı Milliye’nin Hazinesi". Türk Edebiyatı. S. 495.

Erdoğan, Funda Özsoy (2015). "Baykuşlar Geceleyin Öter". Türk Edebiyatı. S. 503.

Görücüler, Harun (2018). Metin Savaş ve Romancılığı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.

Öztürk, Veli Kürşad (2018). Metin Savaş'ın Kurmaca Eserlerinde Metinlerarası İlişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Şenel, Adnan (2016). "Türk Edebiyatının Usta Kalemi Metin Savaş". Türk Yurdu. S. 345.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: İSA KOYUNCU
Yayın Tarihi: 28.05.2019
Güncelleme Tarihi: 07.07.2021

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Yeşil ÇeşmeÖtüken Neşriyat / İstanbul2016Roman
Dehşet Palas AVM / İstanbul’da Karnaval Üçlemesi - İkinci KitapÖtüken Neşriyat / İstanbul2016Roman
ErlikÖtüken Neşriyat / İstanbul2016Roman
Tarih Kültür Toplum Tarih Kültür Toplum (Ayça Günkut Vurucu Armağanı)Eğitim Kitabevi / Konya2016Diğer
Savaş Ve Toplum (Savaş Üzerine Yazılar)Eğitim Kitabevi / Konya2016Diğer
Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı KitabıÖtüken Neşriyat / İstanbul2017İnceleme
Melengicin GölgesindeÖtüken Neşriyat / İstanbul2017Roman
Kuvayı Milliye’nin HazinesiÖtüken Neşriyat / İstanbul2017Roman
Kargalar DerneğiÖtüken Neşriyat / İstanbul2017Roman
Efendi Dayının KozalaklarıÖtüken Neşriyat / İstanbul2018Roman
Kırmızı YazılarKırmızılar Yayıncılık / İstanbul2018İnceleme
Sevda Gibi Bir Gizli EmelTün Kitap / İstanbul2018İnceleme
Çarşamba Karısı Cinayetleri / İstanbul'da Karnaval Üçlemesi Üçüncü KitapÖtüken Neşriyat / İstanbul2018Roman
Baykuşlar Geceleyin Öter / İstanbul’da Karnaval Üçlemesi - Birinci KitapÖtüken Neşriyat / İstanbul2019Roman
Zemheri KuyusuÖtüken Neşriyat / İstanbul2019Roman
Çocukların Soyadları Olmaz- İstanbul ÖyküleriBilge Kültür Sanat / İstanbul2019Derleme
Karanlıkta SavaşanlarÇolpan Kitap / Ankara2019İnceleme
Vatandaşlık OfisiÖtüken Neşriyat / İstanbul2019Roman

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tunca Çaylantd. 15 Ocak 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2YÛSUF, Devletoğlu Fakîh Yûsuf Çelebid. 1395-96 ? - ö. 1500-01Doğum YeriGörüntüle
3Turgay Fişekçid. 1 Ocak 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Tarık Torund. 29 Mart 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mesut Özünlüd. 22 Ocak 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ümit Ünald. 14 Nisan 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Neriman Saryald. 1 Eylül 1929 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Salih Fethi Gökçaylıd. 1923 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Ekrem Güneşd. 01 Ocak 1943 - ö. 2017MeslekGörüntüle
10Orhan Ülkülüd. 1922 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Haldun Tanerd. 16 Mart 1915 - ö. 7 Mayıs 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ferhat Özkand. 1981 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Burcu Karataş Metind. 1985 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Metin Kocad. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Savaş Aykılıçd. 28 Şubat 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle