MEYLÎ, Abdülbâkî Meylî Efendi

(d. ?/? - ö. 1086/1675-76)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülbâkî Efendi'dir. Kimi kaynaklarda (Özcan 1989: 700) İstanbullu olduğu belirtilse de  Tuhfe-i Nâilî'de ve Sicill-i Osmânî 'de Bosnalı olduğu kayıtlıdır. ( Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 296; Kurnaz vd. 2001: 996). Meylî, düzenli bir eğitim almış, ardından kırk akçelik medrese müderrisliğine başlamıştır. Meslek hayatında aziller yaşamış ancak bir süre sonra kadı olmuş ve 1086/1675-76 senesinde vefat etmiştir

 

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri.  C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İhâta eylemiş ceyş-i hatı ruhsâr-ı cânân

Yazık iklîm-i emn-âbâd-ı hüsne yad ayak basmış

(Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 700)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muhsin Ertuğruld. 07 Mart 1892 - ö. 29 Nisan 1979Doğum YeriGörüntüle
2REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Doğum YeriGörüntüle
3FAHRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1735Doğum YeriGörüntüle
4Muhsin Ertuğruld. 07 Mart 1892 - ö. 29 Nisan 1979Doğum YılıGörüntüle
5REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Doğum YılıGörüntüle
6FAHRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1735Doğum YılıGörüntüle
7Muhsin Ertuğruld. 07 Mart 1892 - ö. 29 Nisan 1979Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1735Ölüm YılıGörüntüle
10Muhsin Ertuğruld. 07 Mart 1892 - ö. 29 Nisan 1979MeslekGörüntüle
11REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823MeslekGörüntüle
12FAHRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1735MeslekGörüntüle
13Muhsin Ertuğruld. 07 Mart 1892 - ö. 29 Nisan 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAHRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1735Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Muhsin Ertuğruld. 07 Mart 1892 - ö. 29 Nisan 1979Madde AdıGörüntüle
17REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Madde AdıGörüntüle
18FAHRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1735Madde AdıGörüntüle