VEZNî, Seyyid Murtazâ Çelebi

(d. ?/? - ö. 1080/1669-70)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Veznî'nin asıl adı Seyyid Murtazâ Çelebi'dir. İstanbullu olan şair, 1080/1669-70'de vefat etmiştir. Sicill-i Osmânî'nin şairin adını Mustafa Çelebi diye yazması ve vefat tarihini 1082/1671-72 olarak göstermesi yanlıştır (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: IV/607). Şeyhî Mehmed Efendi, Veznî'nin 1090 sonları/1680'de vefat ettiğini yazmaktadır (Özcan 1989: 3/717).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniyye ve Zeyilleri. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

'Âlemün ey dil vefâsız nev-civânın neylerüz

'Ârife bir gül yiter yâ gülsitânın neylerüz

 

Kûyını seyr eyledük hem-sâye olduk kaddine

Servine çünkim irişdük bûstânın neylerüz

 

Gamzesin seyr eyleyüp dil-besteyüz ebrûsına

Ol şeh-i hüsnün dahı tîr ü kemânın neylerüz

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 1163)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞERMİ, Seyyid Şermî Çelebid. ? - ö. 1711-12Doğum YeriGörüntüle
2Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Doğum YeriGörüntüle
3Vedat Örfi Bengüd. 21 Aralık 1899 - ö. 25 Mayıs 1953Doğum YeriGörüntüle
4ŞERMİ, Seyyid Şermî Çelebid. ? - ö. 1711-12Doğum YılıGörüntüle
5Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Doğum YılıGörüntüle
6Vedat Örfi Bengüd. 21 Aralık 1899 - ö. 25 Mayıs 1953Doğum YılıGörüntüle
7ŞERMİ, Seyyid Şermî Çelebid. ? - ö. 1711-12Ölüm YılıGörüntüle
8Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Ölüm YılıGörüntüle
9Vedat Örfi Bengüd. 21 Aralık 1899 - ö. 25 Mayıs 1953Ölüm YılıGörüntüle
10ŞERMİ, Seyyid Şermî Çelebid. ? - ö. 1711-12Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Vedat Örfi Bengüd. 21 Aralık 1899 - ö. 25 Mayıs 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞERMİ, Seyyid Şermî Çelebid. ? - ö. 1711-12Madde AdıGörüntüle
14Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Madde AdıGörüntüle
15Vedat Örfi Bengüd. 21 Aralık 1899 - ö. 25 Mayıs 1953Madde AdıGörüntüle