MİKDADÎ, Mikdat Bal

(d. 20.02.1954 / ö. -)
serbest meslek
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mikdat Bal olan şair, ustası aynı zamanda babası olan Mustafa Bal'ın vermiş olduğu "Mikdadî" mahlasını kullanır. Mikdadî, Trabzon'un Çaykara ilçesinin Eğridere köyünde 20 Şubat 1954 tarihinde doğmuştur. Dededen babaya, babadan oğula üç kuşak âşık bir aileye mensuptur. Trabzon’un tanınmış halk âşıklarından Ömer Bal’ın torunu, ömrünü destan yazıp satarak geçirmiş Çaykaralı Âşık Mustafa Bal'ın oğludur. Üç kız ve bir erkek kardeşi vardır. 1976'da Kırklareli'de askerlik görevini tamamlayan âşık, aynı yıl Hollanda'ya çalışmak üzere gider ve bir yıl sonrasında evlenir. Âşığın üçü kız, ikisi erkek olmak üzere beş çocuğu vardır. Mikdadî'nin eğitim hayatı hayli ilginçtir. Dedesinin göz kulak olması için okul bahçesindeki öğretmene emanet ettiği ve bu vesileyle henüz beş yaşındayken derslere girmeye başlayan Mikdadî, on yaşında ilkokuldan mezun olmuştur. Mesafelerin uzak olmasından dolayı babası ortaokula yollayamaz. Babasının isteğiyle eğitim hayatına hafızlık kursunda devam eder. Hollanda'da yarım kalan eğitim hayatını üniversite seviyesine kadar taşımış ancak mezuniyetine bir yıl kala üniversite tahsilini sağlık problemlerinden dolayı yarım bırakmak zorunda kalır. 1976 yılının mart ayında Hollanda'ya giden âşık, önce bir fabrikada işçi olarak, ardından yaşadığı şehrin belediyesinde yirmi yıl kadar sosyal hizmetler danışmanı olarak çalışır. Kısa sürede İngilizce öğrenen şair, gurbette yaşayan vatandaşlara fahri tercümanlık da yapar. Hollanda'da yaptığı bu işlerin neticesinde emekli olan âşık, yılın yarısını Hollanda'da yarısını Türkiye'de geçirmektedir.

Mikdadî, badeli âşık değildir. Dedesini ve babasını ustası olarak kabul etmiştir. Çocuk yaşlarda babasının şiirlerini tekrar tekrar yazarak çoğaltma görevini üstlenen Mikdadî, bu sayede halk şiirinin kaidelerine hakim olur. Şiirlerinin tamamında hece veznini kullanır. Sıklıkla da 11'li ve 14'lü hece vezninden yararlanır. Ayrıca kafiye olarak çoğunlukla tam kafiyeyi tercih eder. Şiirlerinin genelini koşma nazım biçimi ile yazar. Şiirlerinin temasını dinî konular, dünyanın faniliği, ölüm, millî konular, kahramanlık, memleket sevgisi, aşk/sevgi, sıla hasreti, tenkit, şikayet, nasihat, doğa ve sosyal konular oluşturur. Şiirlerinde hafızlık eğitiminin de etkisiyle ayetler ve hadislerden beslenir. Maksadı insanları dinî konularda bilgilendirmektir. Birçok şiirinde de dünyanın fani olduğuna işaret ederek insanları doğruya davet eder. Ömrünü gurbette geçirdiği için vatan sevgisini, memleket özlemini ifade ettiği birçok şiiri vardır. Şiirleri kitap olarak basılmamıştır. Sanatını elektronik ortamda icra eder. Şiirlerini sosyal medya aracılığıyla okurlarla buluşturur. Âşıklık geleneğinin önemli parçası olan atışmaları elektronik ortamda gerçekleştirir. İrticalen söz söyleme konusunda başarılı bir isimdir. Beş dil bilen Mikdadî; İngilizce, Flemenkçe, Rumca ve Arapça da şiirler yazar. Trabzonlu olan Mikdadî'nin şiirlerinde yerel ağız özelleri görülür. Bazı şiirlerinde kendisi özellikle bu şekilde yazmayı tercih eder. Herhangi bir müzik aleti çalamaz. Bugün hâlâ Mikdadî mahlasını kullanan şair, ilk şiirlerinde soyadı olan "Bal"ı kullanmıştır. Âşık hakkında Emre Alkan tarafından yüksek lisans tezi hazırlanmıştır (Alkan 2019).

Kaynakça

Alkan, Emre (2019). Metinlerarasılık Bağlamında Âşık Mikdadî'nin Şiir Evreni. Samsun. Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMRE ALKAN
Yayın Tarihi: 06.06.2019
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEVZÎ, Hammâmî-zâde Mehmedd. 1828 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SIDKÎ, Murâdhan-zâde/Murâdhanlı-zâde Ebûbekir Sıdkîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
4FEVZÎ, Hammâmî-zâde Mehmedd. 1828 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SIDKÎ, Murâdhan-zâde/Murâdhanlı-zâde Ebûbekir Sıdkîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
7FEVZÎ, Hammâmî-zâde Mehmedd. 1828 - ö. ?MeslekGörüntüle
8SIDKÎ, Murâdhan-zâde/Murâdhanlı-zâde Ebûbekir Sıdkîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847MeslekGörüntüle
10FEVZÎ, Hammâmî-zâde Mehmedd. 1828 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SIDKÎ, Murâdhan-zâde/Murâdhanlı-zâde Ebûbekir Sıdkîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEVZÎ, Hammâmî-zâde Mehmedd. 1828 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SIDKÎ, Murâdhan-zâde/Murâdhanlı-zâde Ebûbekir Sıdkîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle